Menu

Vyhledávání

Kategorie: Články SNK

Vystoupení SNK na zasedání zastupitelstva

Vystoupení SNK v Jemnici na zasedání zastupitelstva

Ve čtvrtek dne 11. 6. 2015 proběhlo za minimálního zájmu občanů další zasedání Zastupitelstva města Jemnice (dále jen ZMJ). Z více jak 20 bodů programu zaujaly především dva, které byly nakonec zejména díky přesvědčivé argumentaci dobře připravených zastupitelů Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici (SNKJ) staženy z programu a nebylo o nich hlasováno. Prvním problematickým bodem byl Strategický plán rozvoje města Jemnice 2015-2025 (SPRMJ). Nešlo tu o žádné nové myšlenky a představy, ale pouze o opsaný a dosti ledabyle aktualizovaný SPRMJ 2005-2015. V plné nahotě se zde projevila skutečnost, že Jemnice dlouhodobě postrádá jakoukoliv vizi, představu cílového nebo žádoucího stavu své budoucí existence. Město se už dlouhá léta potlouká od dotace k dotaci, s naprostou absencí jasného dlouhodobého cíle. Co je (bude) hybatelem rozkvětu města v příštích letech? Bude to cestovní ruch, zpřístupnění památek a hodnotných expozic, důraz na rozmach kultury, na výstavbu nových bytů či opravu komunikací a chodníků? A pokud ne, tak co jiného? Průmysl? Doprava? Dolování? Vysoká škola? Vědecký výzkum? O tom se v SPRMJ nedočteme vůbec nic! Jemnice vymírá, to je nesporný fakt (k 1. 1. 2015 měla včetně Louky a Panenské 4057 obyvatel). Jak a čím chceme tento trend zastavit či dokonce zvrátit? A chceme to vůbec? Na tyto otázky radnicí předložený SPRMJ neodpovídá. A co je možná ještě horší, nepočítá při tom s námi, obyvateli Jemnice. Jsou pro vedení města při realizaci tohoto plánu důležité představy, názory, podpora, úsilí, ztotožnění se, ochota ke spolupráci, spokojenost a prosperita občanů? Na str. 26 (celkem má plán i s přílohami 34 stran) se jako nutný předpoklad úspěchu uvádí: „Záměry města, pakliže mají být naplněny, musí mít silnou podporu především ve víře a odhodlání vedení města a jeho spolupracovníků realizovat cíle a nést za ně zodpovědnost, jinak se stává každý plán jen přáním“… Bod byl oprávněně stažen z projednávání a bude o něm dále jednat komise zástupců všech politických subjektů zastoupených v ZMJ. O průběhu a výsledcích těchto jednání Vás budeme pravidelně informovat. Druhým bodem, v němž nebylo dosaženo shody, bylo schválení prodeje budovy čp. 625. Jedná se o bývalou hájenskou školu, dnes zdravotní středisko na Budějovické ulici, kterou chce město prodat společnosti PATEB s.r.o., zastoupené panem Benešem za 1 935 500 Kč. Zastupitelé SNKJ oprávněně poukazovali zejména na to, že v kupní smlouvě nejsou stanoveny žádné sankce pro případ, že společnost PATEB nedodrží svůj závazek ohledně zachování lékařských a stomatologických ordinací v přízemí budovy. Vypadá to, že vedení města je v tomto zcela nepoučitelné. Je to v posledních letech již několikátý případ, kdy jsou městem uzavírány důležité smlouvy bez jasných sankčních opatření (viz např. známé prodeje Faastovy vily a mausolea Pallaviciniů či pronájem zámku Cyriakům). Pokud by oprava zámku měla pod jejich vedením pokračovat současným tempem, trvala by víc jak 200 let… Což je také jedním z důvodů, proč byla kontrola smlouvy s Cyriaky zařazena pro letošní rok do plánu práce kontrolního výboru ZMJ, v němž mají zastupitelé za SNKJ významné postavení. Kvůli prodeji budovy zdravotního střediska se sejde zastupitelstvo na mimořádném veřejném zasedání 25. června. O jeho průběhu a výsledcích Vás budeme neprodleně informovat v naší vývěsní skříňce po levé straně vchodu do kulturního domu. Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
  b i u s img code url hr   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

, Fried tomato: fry any odpovědět
avatar
Dish of fried tomatoes like all. Guests usually ask guide are surprised talent hostess. Even children with pleasure eat fried tomato in breadcrumbs. Tomatoes excellent combined are combined with many products. Garlic adds fineness. Cheese gives ruddy crust. Italian herbs turn roasted tomatoes into a dish from a restaurant. Omelette with tomatoes - easy and nutritious dish for breakfast. Prepare including sandwiches with fried tomatoes.
Cooking tomatoes easily. For cooking use butter. In olive oil - fewer calories. It is also combined mixed with fried slices tomato.
http://stewedtomatoes.top/