Zdroj: http://www.snkjemnice.cz/index.php?a=clanky-snk/snk-v-jemnici-informuje  •  Vydáno: 18.9.2015 20:25  •  Autor: SNK v Jemnici

SNK v Jemnici informuje:

SNK v Jemnici informuje:SNK v Jemnici informuje:

Naše Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici na posledním zastupitelstvu, které se konalo 18. 12. 2014, předložilo dokument, který byl nazván Investiční plán rozvoje města Jemnice v období 2014-2018. Důvodem k jeho vypracování byla dlouhodobá absence aktualizace Strategického plánu rozvoje Jemnice, což je materiál, který stanovuje priority, je tedy nástrojem vedení města při plánování investiční výstavby v Jemnici. Strategický plán byl schválen zastupitelstvem města v roce 2008 a od té doby byla většina akcí realizována, ale v posledních 4 letech ho vedení města jaksi "založilo do šuplíku" a nemělo snahu ho aktualizovat, to znamená po širší diskuzi všech politických stran doplňovat o věci, které je potřeba v Jemnici vybudovat. Jednou z věcí, kterou Strategický plán tehdejšímu vedení města uložil, bylo vypracovat dlouhodobý plán rekonstrukcí místních komunikací a chodníků. Nic z toho ale uděláno nebylo. Z hlediska plánování je totiž nutno každou investiční akci projekčně připravit a hledat možnosti dotačních titulů. Proto naše sdružení vytvořilo svůj Investiční plán rozvoje města Jemnice. Jednotlivé investiční akce jsme seřadili podle důležitosti, tak jak si myslíme, že by se mělo budovat. Dále jsme vytvořili dlouhodobý plán rekonstrukcí místních komunikací a chodníků, opět dle naléhavosti. Zastupitelstvo vzalo tento náš dokument na vědomí a ústy pana starosty bylo slíbeno, že počátkem letošního roku bude ustavena komise, složená ze zástupců všech politických stran, která bude pracovat na aktualizaci Strategického plánu.