Zdroj: http://www.snkjemnice.cz/index.php?a=clanky-snk/plan-rozvoje-mesta  •  Vydáno: 26.2.2015 21:10  •  Autor: ADMIN

Plán rozvoje města

Plán rozvoje Jemncie

INVESTIČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JEMNICE

2015 - 2018

(návrh SNK v Jemnici)

Poř. číslo

Projekt a související opatření

Předpokládaná doba realizace

Očekávané náklady celkem

Způsob financování

1.

Parkovací místa a chodníky na ul. Větrná a U Víta

     

Zpracování studie a projektová příprava

 

Zadávací řízení

 

Vlastní realizace

 

2.

    Rekonstrukce místních komunikací dle dlouhodobého plánu                                            v příloze

   

může se bez dotací

3.

Příjezdová komunikace a parkoviště u hřbitova

     

Projektová příprava

 

Žádost o dotaci a její schválení

 

Zadávací řízení

 

Vlastní realizace

 

4.

Příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů

   

dotace

spoluúčast

Projektová příprava

 

Žádost o dotaci a její schválení

 

Zadávací řízení

 

Vlastní realizace

 

5.

Víceúčelové sportovní hřiště a skatepark (pod zámkem)

   

dotace

spoluúčast

 

Projektová příprava

   
 

Žádost o dotaci a její schválení

   
 

Zadávací řízení

   
 

Vlastní realizace

   

6.

Bytový dům pro mladé rodiny

   

dotace

spoluúčast

Vytipování pozemků a projektová příprava

 

Žádost o dotaci a její schválení

 

Zadávací řízení

 

Vlastní realizace

 

7.

Sportovní hala

     

Projektová příprava (dle původního projektu)

 

Žádost o dotaci a její schválení

 

Zadávací řízení

 

8.

Autobusová zastávka na ul. Budějovická

     

Projektová příprava

 

Žádost o dotaci a její schválení

 

Zadávací řízení

 

Vlastní realizace

 

9.

Oprava parkové zdi ze strany ul. Znojemská a fasády hospodářského objektu zámku na Husově ulici

     

Projektová příprava

 

Žádost o příp. dotaci a její schválení

 

Zadávací řízení

 

Vlastní realizace

 

10.

Dům pro seniory (připravené pozemky na Předlískách)

   

dotace

spoluúčast

Projektová příprava

 

Žádost o dotaci a její schválení

 

Zadávací řízení

 

Vlastní realizace

 

11.

Revitalizace spodního rybníku v zámeckém parku

     

Projektová příprava

 

Žádost o dotaci a její schválení

 

Zadávací řízení

 

Vlastní realizace

 

12.

Rekonstrukce komunikací v parku

     

Projektová příprava

 

Žádost o dotaci a její schválení

 

Zadávací řízení

 

Vlastní realizace

 

13.

Opravy a rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě (svazek)

   

dotace

spoluúčast

         

 

                                                                                                                                                            

 

Vodovod a kanalizace běží zvlášť, stejně tak památky

Dalšími náměty k diskuzi je otázka oprav zdravotního střediska a případných prodejů části bytového fondu.

DLOUHODOBÝ PLÁN

rekonstrukcí místních komunikací

dle cíle 1.2.2. SPROM - Místní komunikace a chodníky v dobrém stavu

 

Poř. číslo

Projekt a související opatření

Předpokládaná doba realizace

Očekávané náklady celkem

Způsob financování

1.

Oprava chodníku od Večerky ke KD

     

2.

Oprava chodníku v ulici Palackého až Velká brána

     

3.

Oprava chodníku od MŠ ke kurtům

     

4.

Oprava a výstavba chodníků v ulici U Víta a Na Předlískách

     

5.

Oprava chodníku na ulici Široká

     

6.

Oprava chodníku v ulici Pod Tržištěm (u č.p. 609,610,612)

     

7.

Oprava části chodníků v Dvořákově čtvrti

     

8.

Vybudování chodníku z ulice Pod Tržištěm k ulici Palackého (kolem budovy Policie ČR)

     

9.

Oprava místní komunikace Pod Tržištěm (od č.p. 604 k 775)