Zdroj: http://www.snkjemnice.cz/index.php?a=clanky-snk/povolebni-vyjednavani  •  Vydáno: 11.10.2018 9:06  •  Autor: SNK v Jemnici

Povolební vyjednávání

Vážení občané, voliči a příznivci SNK,

ještě jednou Vám děkujeme za přízeň ve volbách. Chceme pokračovat ve stejném duchu, ve kterém jsme jednali před volbami. ...To znamená o Vás s Vámi.

To znamená, že komunální politika nesmí být jen o politice. Naše město je třeba udržet na úrovni a neustále ho rozvíjet a zkrášlovat. 
Můžeme mít každý napsaný krásný politický program, ale vždy je to o lidech, o komunikaci, o daném rozpočtu a o chuti postarat se o naše město a občany v něm žijící.
Abychom dokázali tuto myšlenku naplnit, chceme jednat transparentně a otevřeně. Chceme respektovat výsledky voleb, v nichž jsme jednoznačně zvítězili.
Nyní je třeba průhledně dojednat funkční koalici respektující výsledky voleb.

Proto zde budeme den po dni zveřejňovat zápisy z povolebních jednání. Volební vyjednávací tým za SNK: pan Miloň Slabý, pan Jiří Kopr, pan Ervín Reegen

V neděli dne 7. 10. 2018 jsme zahájili jako vítězové voleb první povolební jednání s jednotlivými stranami.

1) 16.00 - 17.00 : Proběhlo jednání s ANO za účasti paní Dany Babišové, paní Renaty Matějkové, pana Josefa Nováka

Přítomní vyjádřili jednoznačnou podporu hnutí SNK s tím, že budou respektovat výsledky voleb a i to v případě, že bude dohodnuta koalice s jinými stranami včetně ODS.

2) 17.00 - 18.00: Proběhlo jednání s KDU-ČSL za účasti předsedy strany pana Miroslav Prokeše, pana Václava Vyhnálka, pana Víta Feldbabela

Přítomní vyjádřili překvapení nad výsledky voleb s tím, že změna byla již potřeba. To ukázaly i výsledky voleb.

Dále vyjádřili ochotu k případnému vyjednávání při sestavování koalice. Tuto ochotu jsme vzali na vědomí a počítáme s ní.

Byli jsme upozorněni, že s KDU-ČSL nelze vyjednat koalici za podpory KSČM (obou zastupitelů pana Jasanského a pana Hopiana).

Tuto důležitou informaci jsme vzali na vědomí.

3) 18.00 - 19.00: Proběhlo jednání s OSD za účasti předsedy strany a současného starosty pana Miloslava Nevěčného, pana Pavla Nevrkly, pana Josefa Karpíška.

Proběhly gratulace k výsledkům voleb. Bylo zdůrazněno, že jsou opravdu překvapivé.

SNK deklarovala ochotu spolupráce s ODS jako s druhým významným politickým subjektem. Nepadly konkrétní návrhy, pouze se jednalo o základních mantinelech pro vyjednávání. Miloň Slabý jako lídr vítězné politické strany a kandidát na starostu zdůraznil nutnost sestavit funkční širší koalici. Aby došlo k zohlednění výsledků voleb a navázání na činnost předchozí koalice nabídli jsme ODS pozici místostarosty. Dále SNK deklarovalo, že chce respektovat výsledky voleb a transparentně sestavit koalici. Základní požadavek pro SNK je mít většinu v radě. 
Pavel Nevrkla se nejednoznačně vyjádřil k pozici místostarosty. ODS jednoznačně prohlásila, že neakceptuje požadavek SNK na většinu v radě. SNK vzalo tuto skutečnost na vědomí. Dohodli jsme se na tom, že budou pokračovat další kola vyjednávání.
ODS zdůraznilo, že s nimi nelze vyjednat koalici za podpory KSČM (obou zastupitelů pana Jasanského a pana Hopiana).

4) 19:00 - 20.00: Proběhlo jednání s KSČM za účasti pana Viléma Oulehly jako předsedy strany, pana Františka Jasanského a pana Zdeňka Hopiana

Přítomní vyjádřili jednoznačnou podporu hnutí SNK s tím, že budou respektovat výsledky voleb.

5) 20:00 - 21.00: Proběhlo jednání s hnutím Mladí za rozvoj Jemnice za účasti pana Petra Novotného a pana Tomáše Bařinky

Proběhly gratulace k výsledkům voleb. Bylo zdůrazněno, že jsou opravdu překvapivé. Bylo řečeno, že pokud budou v budoucnu prosazovány body uvedené v programu MRJ, není rozpor tyto věci podpořit. Miloň Slabý se zeptal na projekt mobilního rozhlasu. Zde je shoda obou sdružení. Zlepší to komunikaci s občany.

V pondělí dne 8. 10. 2018 proběhlo zasedání členské schůze SNK, kde vyjednávací tým přednesl výše uvedené.

Členská schůze zhodnotila jednání jako konstruktivní a vyjádřila spokojenost s podporou ANO a KSČM. SNK si je vědoma, že získala silnou vyjednávací pozici pro dojednání široké koalice s ODS a trvá na funkci starosty a na většině v radě.

Avšak s vědomím, že pravděpodobně bude problém s obsazením funkce místostarosty ze strany ODS, se schůze dohodla oslovit ve věci místostarosty i jiné strany. Rozhodli jsme se oslovit KDU-ČSL a nabídnout jim pozici místostarosty.

Pokusili jsme se toto hned v pondělí dojednat s KDU-ČSL. Bohužel jsme zjistili, že mezitím KDU-ČSL jednalo s ODS a ODS manipulativně zkreslilo informaci o většině v radě. Tudíž se nepodařilo uskutečnit jednání s KDU. Bylo však dojednáno na úterý dne 9. 10. 2018.

V úterý dne 9. 10. 2018 proběhlo sezení s KDU-ČSL za účasti předsedy strany pana Miroslava Prokeše, pana Václava Vyhnálka, pana Víta Feldbabela.

Na začátku jsme vyjádřili nesouhlas s nařčením ODS, že chceme koalici bez malých stran. Jednoznačně jsme opět deklarovali, že chceme sestavit koalici na základě respektování výsledků voleb. Sdělili jsme, že počítáme minimálně s jedním mandátem v radě pro KDU-ČSL. Přednesli jsme variantu místostarosty z řad KDU-ČSL. 
Bohužel KDU-ČSL vyjádřila nedůvěru a pan Prokeš prohlásil, že oficiálně pověřili ODS, aby vyjednávali i za ně, a že nyní má ODS 8 mandátů. Dále doporučili, abychom při jednání s ODS opustili od požadavku na místo starosty a jednali o lepších variantách ve prospěch ODS. Většinu v radě označili za "totalitní". 
Toto jsme vzali na vědomí.
Přednesli jsme KDU, že trváme jako jednoznační vítězové voleb na pozici starosty a na většině v radě. Upozornili jsme je, že jsme schopni sestavit koalici. Chceme však co nejvíce respektovat výsledky voleb.
Poté jsme se rozešli.

Následovalo jednání členské schůze, kde jsme se dohodli, že na jednání dne 10.10.2018 s ODS budeme zohledňovat veškeré informace získané během minulých dnů, a pokusíme se opět navrhnout funkční koalici respektující výsledky voleb.
O průběhu dalšího jednání Vás budeme informovat.