Zdroj: http://www.snkjemnice.cz/index.php?a=clanky-snk/navrhujeme-rozsirenou-a-nezavislou-redakcni-radu-jemnickych-listu-rr-jl  •  Vydáno: 28.10.2015 13:21  •  Autor: SNK v Jemnici

NAVRHUJEME ROZŠÍŘENOU A NEZÁVISLOU REDAKČNÍ RADU JEMNICKÝCH LISTŮ (RR JL)

Prohlášení RR JL v č.10/15 považuje naše sdružení za útok na svobodu slova, na možnost otevřeně uplatňovat názory občanů (1. bod Pravidel pro vydávání měsíčníku JL), a to i pokud se tyto názory liší od představ radnice. Tanečky, které se odehrály okolo zveřejnění-nezveřejnění příspěvku našeho člena Zdeňka Hoška (nejprve ho RR JL z čísla vyřadila, po protestu předsedy SNK v Jemnici se znovu sešla a článek pustila) nás nutí vážně se zamyslet nad současným stavem a činností RR JL. Není to nic nového, tato situace trvá už řadu let a myslíme si, že je nejvyšší čas to změnit.

Navrhujeme proto radě města následující řešení:

1. Rozšířit RR JL na 7 členů (za každý subjekt v zastupitelstvu 1 člen),

2. Ustanovit RR jako samostatný orgán, zcela nezávislý na momentálním obsazení radnice,

3. Zamezit tomu, aby vedení města mělo možnost číst příspěvky do JL s předstihem, reagovat na ně v témže čísle (v současnosti se tak nepochybně děje), či je dokonce schvalovat nebo vyřazovat.

4. Zveřejňovat průběh zasedání RR, zejména sporné body včetně hlasování o nich, v JL,

5. Zásadně přepracovat a uvést do souladu s tiskovým zákonem pravidla pro vydávání měsíčníku JL,

6. Uložit nové RR JL zásadní změnu koncepce JL, vymyslet nové členění, rubriky a formy, čímž by se zpravodaj stal pro čtenáře čtivým, atraktivním - a tedy vyhledávaným.

V souvislosti s názorem RR velmi oceňujeme odvahu a otevřenost paní Teplanové. Vážíme si lidí, kteří nejen že se nebojí o nedostatcích mluvit, ale sami též něco dělají pro jejich odstranění.

Chceme ujistit jemnické občany, že nikdy nebudeme souhlasit s cenzurou v JL z důvodu kritického obsahu. Jediným důvodem k vyřazení mohou být vulgarity, zjevné lži či očividné nesmysly. Nikdy nesmí být takovým důvodem oprávněná kritika kohokoliv.

Toto naše stanovisko není žádný množící se útok ani problém, jak se Vám dramaticky snaží namluvit RR. Je to jen projev pomoci aktivním a angažovaným občanům, kterým situace v našem městě není (kupodivu) stále ještě lhostejná. Naše sdružení je v jejich úsilí bude vždy plně podporovat.

Za Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici

zvolení zastupitelé

Zdeněk Hošek, Jiří Kopr, Eduard Mach a Ervín Reegen