Menu

Vyhledávání

Kategorie: Články SNK

Vážení spoluobčané

Vážení spoluobčané v Jemnici,

jistě jste si všimli určitého rozruchu (viditelného zejména na stránkách Jemnických listů), o který se postaralo zvlášť naše Sdružení nezávislých kandidátů. Mnozí z vás si možná kladou otázku – proč tomu tak je? Obvykle to v komunálních zastupitelstvech funguje tak, že koalice nerušeně „vládne“ a opozice je, až na řídké výjimky, zticha a pokusí se o změnu v dalších volbách. Takto to do této doby „fungovalo“ i v našem městě. Pro pořádek připomínáme, že koalici v našem městě tvoří ODS, Mladí za rozvoj Jemnice a KDU-ČSL, ke kterým se na poslední chvíli přidala i ČSSD. V opozici je SNK, KSČM a ANO. Mnohým občanům se nelíbí dělení na koalici a opozici v obcích a městech. Je to pro ně „politikaření“, které patří na celostátní úroveň. Konec konců na tuto strunu hraje i licoměrná výzva pana místostarosty – máme prý všichni „táhnout za jeden provaz“. Proč píšeme o licoměrnosti je jasné – jestliže má naše hnutí podporu 20% voličů, proč nemá alespoň jednoho zástupce v radě města? Po volbách jsme o to usilovali, byli jsme však „koalicí“ odmítnuti. Tak kdo tady „politikaří“ bez úcty k voličům?

Proč kritizujeme naše radní?

Co nás, jako opoziční hnutí, tedy vede k tomu, že veřejně narušujeme „vládu“ a kritizujeme činnost či nečinnost koalice na radnici? Hlavním důvodem k tomu je náš zájem o rozvoj našeho města a o zlepšování podmínek pro život jeho obyvatel, ale i výše uvedená skutečnost, totiž že nám v posledních volbách dala důvěru pětina občanů, kteří se těchto voleb zúčastnili. A to rozhodně není málo. Vůči těm, kteří nás volili, pociťujeme zcela jistě určitou odpovědnost a snažíme se tedy (byť z opozice) o naplňování našeho volebního programu. Na konci volebního období se nás totiž naši voliči určitě budou ptát, co jsme vlastně pro město a jeho obyvatele udělali a my se rozhodně nechceme stáhnout do ústraní a vymlouvat se, že z opozice „to nešlo“. Nemáme to však jednoduché. Koalice s námi totiž nemluví a hlavně nemáme žádné informace o tom, co se vlastně na radnici děje – co a proč se plánuje, co a proč se bude dít atd. atd. Je zde na místě otázka: Jak máme táhnout za jeden provaz s panem místostarostou, když nám provaz ani neukáže? Je to smutné, ale je to bohužel tak. Naši zastupitelé dostávají program jednání zastupitelstva bez jakýchkoliv bližších informací o jednotlivých bodech jednání. Podle čeho a jak se tedy mají rozhodovat? S tím se však nemíníme smířit, a proto budeme i nadále aktivní na stránkách Jemnických listů.

Cenzura názorů občanů a jejich informovanost

Rovněž se nemíníme smířit se způsobem „fungování“ Redakční rady Jemnických listů a v nejbližší době navrhneme v tomto směru zásadní změny. Je pro nás naprosto nepřijatelná skutečnost, že by měla redakční rada rozhodovat o tom, zda zveřejní či nezveřejní články našich zastupitelů (v naprostém rozporu s tiskovým zákonem). Za vrchol hanebnosti považujeme i nezveřejnění článku našeho člena Luboše Tesaře, ve kterém „si dovolil“ (považte) kritizovat práci Redakční rady. Podle našeho názoru měla rada tento článek zveřejnit jako názor občana a pokud s jeho názorem nesouhlasila, měla k němu zveřejnit své stanovisko. Tento článek je možno si přečíst na naší vývěsce a na našich webových stránkách – www.snkjemnice.cz a posoudit, co na něm bylo tak špatného, že si to občané nemohli přečíst v listopadovém vydání Jemnických listů. Netvrdíme, že by se měly zveřejňovat nadávky a vulgarity, ale kritika do Jemnických listů jednoznačně patří. Stejně tak, jako reakce na kritiku.

Informovanost našich zastupitelů je věc jedna. Druhou (a ještě ostudnější) je informovanost vás – obyvatel Jemnice. Kupříkladu – k čemu je „znovicírovaný“ městský rozhlas. Je pěkné, když se občané dozvědí že „se budou na tržnici prodávat kuřice bílé či kropenaté“ nebo že „se na vás těší kolektiv prodejny“. Když je však v době dušičkových svátku rozkopaná ulice Na Pořadí, tak se o tom občané z městského rozhlasu (ale ani odjinud) nic nedozvědí. Každý si jistě dovede představit situaci starších lidí, zejména řidičů, které na začátku ulice přivítala bez výstrahy značka o zákazu vjezdu.

Průhlednost, či neprůhlednost radnice?

Neskrýváme se tím, že se nám činnost koalice nelíbí. A to z vážnějších důvodů, než jsou výše uvedené. Opozice má koalici kontrolovat. Jak to však může dělat, když koalice neplánuje. O strategickém plánu už bylo napsáno mnoho. Na náš popud (ihned po volbách) se rozběhl jakýsi proces jeho přípravy a tvorby, který však dodnes (po roce!!!) není u konce. Dá se to hodnotit jinak, než naprostá nevůle koalice k něčemu takovému? Roční věcné plánování rovněž neexistuje. Není totiž zvykem koalice říct občanům na konci roku – v příštím roce máme v plánu udělat to, to a to. To by se totiž pánové na radnici vystavili kontrole svého počínání, své práce. Další otázka – proč nejsou na webových stránkách a úřední desce města záznamy z jednání zastupitelstva tak, aby se občané mohli podívat, co se projednávalo, co se dělo, jak se hlasovalo? Město Dačice má na svých webových stránkách naprosto transparentně zveřejněno, jak bude prodávat pozemky k individuální výstavbě. Existuje nebo existovalo něco takového v Jemnici? Jistě si odpovíte sami. Radnice se tak sama vystavuje pochybnostem ve věci průhlednosti svého počínání. Můžeme všechny ubezpečit, že si nemíníme bezúčelně „honit triko“ a jenom bezhlavě kritizovat. Jde nám především o systémové změny v otázkách informovanosti občanů o dění na radnici. Tyto změny by měly zajistit, že bez ohledu na to, jaké je složení koalice budete vy – občané - vždy pravdivě informování o tom, co a proč se děje.

Co s tím míníme dělat?

Vážení spoluobčané, SNK v Jemnici vám vzhledem ke stávající situaci nemůže slíbit, že splní svůj volební program. Můžeme vám však slíbit, že o to budeme s veškerou vážností usilovat. Budeme rovněž usilovat o transparentnost na radnici a o zlepšení vaší informovanosti o tom, co se ve městě děje. Jsme připraveni i ke spolupráci s koalicí, ovšem za mnohem důstojnějších podmínek. Vyzýváme tímto také všechny zastupitele města, aby se zamysleli nad tím, jak probíhala dosud činnost zastupitelstva a zda je to všechno takto v pořádku.

Přejeme všem spoluobčanům spokojené a klidné Vánoce a hodně zdraví v novém roce.

 

Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.