Menu

Vyhledávání

Kategorie: Články SNK

SNK v Jemnici děkuje a informuje

Vážení spoluobčané,

 

dovolte nám, abychom vás v tomto příspěvku seznámili s činností Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici za poslední období.

 

Především bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárnému a úspěšnému průběhu posledních dvou akcí, které jsme pro vás uspořádali. Tradiční, již třetí, zabijačkové hody na podzim loňského roku potvrdily vysokou návštěvností jejich rostoucí oblibu. Každý rok přidáváme v nabídce zhruba 50% zabijačkových výrobků a pokaždé jsou v podstatě vyprodány. Svědčí to o dvou věcech. Výrobna těchto lahůdek pod vedením pana Pecha umí udělat skutečné pochoutky a druhou věcí je, že za námi rádi přijdete na kus řeči.

 

Po úspěchu prvního plesu našeho sdružení, který se vloni uskutečnil v restauraci Na Podolí jsme v lednu tohoto roku zorganizovali již druhý reprezentační ples sdružení, tentokrát v kulturním domě. Jsme velmi rádi a oceňujeme skutečnost, že na tomto plese vládla srdečná atmosféra. Zábava probíhala kultivovaným způsobem a v uvolněné náladě. Důkazem toho byl mimo jiné fakt, že účastníci plesu se rozcházeli (a neradi), až nad ránem. Jsme přesvědčeni o tom, že ples se všem hodně líbil. Za to patří poděkování nejen účastníkům plesu, ale i kolektivu restaurace Na Podolí, vedenému panem Jelínkem, který zajišťoval pohoštění a hudbě pod vedením pana Macha. Děkujeme také všem sponzorům, kteří nám přispěli hodnotnými cenami do tomboly. Zorganizovat tento ples nebylo lehké. Všichni, kdo něco takového organizovali, to jistě vědí. Výsledek však rozhodně stál za vynaloženou námahu. Můžeme všechny ujistit, že v těchto, již tradičních akcích pořádaných pro naše spoluobčany, budeme i nadále pokračovat.

 

Nezabývali jsme se však jenom organizací zabijaček a zábavy. Snažíme se současně aktivně řešit otázky spojené s řízením záležitostí našeho města. Poctivě se scházíme před každým zasedáním zastupitelstva a projednáváme body jeho programu. Zaujímáme k nim stanoviska, která potom prosazují naši zastupitelé. Již v minulosti jsme vás upozorňovali na to, že jako opoziční sdružení mnoho možností k prosazení těchto stanovisek (vzhledem k současnému složení zastupitelstva a rady) nemáme a že je to škoda. Přesto se nám i za této situace podařilo zabránit městu v prodeji pozemků pro výstavbu bytového domu na Předlískách za cenu podhodnocenou o cca 40% oproti ceně v místě obvyklé. Podařilo se nám rovněž prosadit změnu pro město nevýhodné smlouvy o prodeji bývalého zdravotního střediska a vypovězení naprosto nevýhodné smlouvy o pronájmu zámku Jemnice s cyriaky. Naopak jsme uvítali, dle našeho názoru, profesionální provedení revitalizace bývalého arboreta.

 

Mrzí nás, že příjmy z prodeje městských bytů na ulici Větrná nebudou znovu investovány do výstavby nových bytů. Usilovali jsme o to, aby tyto finanční prostředky byly použity na výstavbu nových „startovacích“ bytů pro mladé rodiny, případně na dům s pečovatelskou službou nebo dům pro seniory. Otázka, na kterou vedení města dosud jasně neodpovědělo, je příprava výstavby víceúčelové sportovní haly. Naše sdružení podporuje myšlenku jejího umístění v areálu bývalého PS útvaru, podle původně zpracovaného projektu. V tomto volebním období vedení města podporuje výstavbu haly v areálu sokolovny s tím, že k areálu bývalého PS útvaru je to údajně daleko. Když jsme se dotazovali, zda ve výstavbě haly u sokolovny nebude něco bránit, bylo nám řečeno, že nikoliv. Nyní se však z vedení města ozývají hlasy, že by to vadit mohlo, jak z hlediska čerpané dotace na arboretum, tak nejspíš i z hlediska památkové péče. Takže uvažujeme, jak se lze v dané situaci orientovat a jak to nakonec bude. Zřejmě asi nijak a hala bude i nadále v nedohlednu. Bez ohledu na výše uvedené, však zůstává zásadní otázkou, co bylo učiněno pro zajištění vlastního udržitelného rozvoje města?

 

Vážení spoluobčané, rozhodně nechceme být v pozici permanentních „rýpalů“, či „kazisvětů“. Respektujeme právo současné koalice na prosazování jejich záměrů v rámci naplňování dílčích volebních programů. Domníváme se ale, že by s námi a především pak s vámi mělo být jednáno jinak. Všem zásadním otázkám, týkajícím se rozvoje města, by podle našeho názoru měla předcházet konstruktivní veřejná diskuse. Vše ale probíhá v naprosté tichosti a je nám předkládáno bez odůvodnění jako hotová věc. Takových „hotových věcí“ typu „zámek Jemnice či koupaliště“ již bylo navrženo či předloženo hodně. A to je přesně to, co nám nejvíc vadí.

 

Zdeněk Hošek

Jiří Kopr

Eduard Mach

Ervín Reegen

Zastupitelé za SNK v Jemnici

print Formát pro tisk