Menu

Vyhledávání

Kategorie: Články SNK

Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici informuje:

Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici informuje:

Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici informuje:

Pod tímto názvem článku jsme Vás začátkem ledna tohoto roku prostřednictvím informační skříňky našeho sdružení umístěné na kulturním domě a dále na našich webových stránkách informovali o tom, že zastupitelé z našeho sdružení na zasedání zastupitelstva města, konaném 18. 12. 2014, předložili dokument, který byl nazván Investiční plán rozvoje města Jemnice pro volební období 2015 -2018. Důvodem k jeho vypracování byla dlouhodobá absence aktualizace Strategického plánu rozvoje města Jemnice /dále SPRMJ/, což je materiál, který stanovuje priority při plánování investiční výstavby v Jemnici na 10 let dopředu, tedy na období 2015 - 2025.

Jednou z věcí, kterou SPRMJ vedení města ukládá, je vypracování dlouhodobého plánu rekonstrukcí místních komunikací a chodníků. V tu dobu nic z toho ale vypracováno nebylo.

Proto naše sdružení vytvořilo svůj Investiční plán rozvoje města Jemnice, ve kterém navrhovalo jednotlivé investiční akce podle důležitosti včetně dlouhodobého plánu rekonstrukcí místních komunikací a chodníků. Zastupitelstvo vzalo náš dokument na vědomí a ústy pana starosty bylo slíbeno, že počátkem letošního roku bude ustavena komise, složená ze zástupců všech politických stran, která bude pracovat na aktualizaci SPRMJ.

To se asi po třech měsících v březnu tohoto roku stalo. Nebyla to sice komise, ale pracovní skupina složená ze zástupců celého politického spektra ve městě. Zmocněncem pro aktualizaci tohoto, pro rozvoj města zásadního dokumentu, byl radou města zvolen pan místostarosta, který během necelých tří měsíců svolal asi tři pracovní schůzky celé pracovní skupiny. První z nich byla pouze seznamovací. Jelikož ze strany vládnoucí koalice chyběla jakákoliv vize k dlouhodobému rozvoji města a dále z důvodu, že se aktualizaci věnovalo dle našeho názoru málo času, byla tato aktualizace ušita poměrně horkou jehlou.

To, že tomu tak bylo, se ukázalo hned na zasedání zastupitelstva 11. 6. 2015, na kterém bylo schválení SPRMJ na programu. Pro zjevné nedostatky celého dokumentu, podle kterého by se mělo naše město v příštích deseti letech rozvíjet, nebyl tento dokument schválen a byl raději stažen z programu jednání a následně zastupitelstvem určen k dopracování.

Situace se však od té doby moc nezměnila. V září, hodinu před zasedáním zastupitelstva, byl pracovní skupině panem místostarostou předložen a přečten soupis jednotlivých investičních akcí na roky tohoto volebního období, tedy na roky 2015 – 2018. Další schůzka se má konat v listopadu (do doby uzávěrky tohoto vydání se nekonala). V prosinci by se měl SPRMJ na období 2015 – 2025 schvalovat. Zatím se však mnoho o jeho konečné verzi neví, tak uvidíme, jak bude přijat. Budeme samozřejmě rádi, pokud ho zastupitelstvo města schválí, ale jeho obsahová stránka musí mít hlavu a patu.

Nejspíš vám neunikl fakt, že SPMRJ na období 2015 – 2025 se má schvalovat teprve na konci roku 2015, kdy první rok tohoto období již téměř uplynul. Věřme tedy tomu, že investice města v druhém roce a jemu následujících bude v souladu se schválenou aktualizací SPMRJ.

Za Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici

Ing. Jiří Kopr

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 1432
, gsbqrhcj odpovědět
avatar
advair generic cost
, EhsfstwsDiunkBtjDrumsd odpovědět
avatar
max dosage of cialis <a href="https://youcillis.com/ ">cialis 20 mg dosage</a> cialis otc usa
, kcfclkzt odpovědět
avatar
tizanidine capsules
, ymubxnha odpovědět
avatar
generic strattera cost
, nuhwqatl odpovědět
avatar
zestoretic 10 12.5 mg
, mctlmdts odpovědět
avatar
clomipramine anafranil
, zxofgnbxdhdxnenddDiunk odpovědět
avatar
order real viagra <a href="https://reviagrixs.com/ ">where can you get generic viagra</a> buy generic viagra without a prescription
, yzygyand odpovědět
avatar
pharmacy rx world canada
, nrsuynfojz odpovědět
avatar
kamagra jelly safe
, oufzbyso odpovědět
avatar
trazodone 150 mg

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 1432