Menu

Vyhledávání

Kategorie: Články SNK

Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici informuje:

Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici informuje:

Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici informuje:

Pod tímto názvem článku jsme Vás začátkem ledna tohoto roku prostřednictvím informační skříňky našeho sdružení umístěné na kulturním domě a dále na našich webových stránkách informovali o tom, že zastupitelé z našeho sdružení na zasedání zastupitelstva města, konaném 18. 12. 2014, předložili dokument, který byl nazván Investiční plán rozvoje města Jemnice pro volební období 2015 -2018. Důvodem k jeho vypracování byla dlouhodobá absence aktualizace Strategického plánu rozvoje města Jemnice /dále SPRMJ/, což je materiál, který stanovuje priority při plánování investiční výstavby v Jemnici na 10 let dopředu, tedy na období 2015 - 2025.

Jednou z věcí, kterou SPRMJ vedení města ukládá, je vypracování dlouhodobého plánu rekonstrukcí místních komunikací a chodníků. V tu dobu nic z toho ale vypracováno nebylo.

Proto naše sdružení vytvořilo svůj Investiční plán rozvoje města Jemnice, ve kterém navrhovalo jednotlivé investiční akce podle důležitosti včetně dlouhodobého plánu rekonstrukcí místních komunikací a chodníků. Zastupitelstvo vzalo náš dokument na vědomí a ústy pana starosty bylo slíbeno, že počátkem letošního roku bude ustavena komise, složená ze zástupců všech politických stran, která bude pracovat na aktualizaci SPRMJ.

To se asi po třech měsících v březnu tohoto roku stalo. Nebyla to sice komise, ale pracovní skupina složená ze zástupců celého politického spektra ve městě. Zmocněncem pro aktualizaci tohoto, pro rozvoj města zásadního dokumentu, byl radou města zvolen pan místostarosta, který během necelých tří měsíců svolal asi tři pracovní schůzky celé pracovní skupiny. První z nich byla pouze seznamovací. Jelikož ze strany vládnoucí koalice chyběla jakákoliv vize k dlouhodobému rozvoji města a dále z důvodu, že se aktualizaci věnovalo dle našeho názoru málo času, byla tato aktualizace ušita poměrně horkou jehlou.

To, že tomu tak bylo, se ukázalo hned na zasedání zastupitelstva 11. 6. 2015, na kterém bylo schválení SPRMJ na programu. Pro zjevné nedostatky celého dokumentu, podle kterého by se mělo naše město v příštích deseti letech rozvíjet, nebyl tento dokument schválen a byl raději stažen z programu jednání a následně zastupitelstvem určen k dopracování.

Situace se však od té doby moc nezměnila. V září, hodinu před zasedáním zastupitelstva, byl pracovní skupině panem místostarostou předložen a přečten soupis jednotlivých investičních akcí na roky tohoto volebního období, tedy na roky 2015 – 2018. Další schůzka se má konat v listopadu (do doby uzávěrky tohoto vydání se nekonala). V prosinci by se měl SPRMJ na období 2015 – 2025 schvalovat. Zatím se však mnoho o jeho konečné verzi neví, tak uvidíme, jak bude přijat. Budeme samozřejmě rádi, pokud ho zastupitelstvo města schválí, ale jeho obsahová stránka musí mít hlavu a patu.

Nejspíš vám neunikl fakt, že SPMRJ na období 2015 – 2025 se má schvalovat teprve na konci roku 2015, kdy první rok tohoto období již téměř uplynul. Věřme tedy tomu, že investice města v druhém roce a jemu následujících bude v souladu se schválenou aktualizací SPMRJ.

Za Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici

Ing. Jiří Kopr

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 1833
, xnnxsvxy odpovědět
avatar
price of synthroid
, Утепление фасада дома odpovědět
avatar
Наша группа квалифицированных исполнителей готова предлагать вам передовые системы, которые не только обеспечивают надежную безопасность от мороза, но и дарят вашему дому оригинальный вид.
Мы трудимся с современными строительными материалами, подтверждая долгий срок использования и блестящие итоги. Теплоизоляция фронтонов – это не только сбережение на отоплении, но и заботливость о экологической обстановке. Экологичные подходы, какие мы производим, способствуют не только зданию, но и сохранению природной среды.
Самое основополагающее: Строительные расценки на утепление фасадов у нас составляет всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это доступное решение, которое метаморфозирует ваш хаус в подлинный приятный корнер с скромными расходами.
Наши работы – это не лишь утепление, это формирование области, в котором каждый член отражает ваш личный образ. Мы примем во внимание все ваши пожелания, чтобы сделать ваш дом еще дополнительно теплым и привлекательным.
Подробнее на https://ppu-prof.ru
Не откладывайте дела о своем доме на потом! Обращайтесь к специалистам, и мы сделаем ваш домик не только теплее, но и по последней моде. Заинтересовались? Подробнее о наших делах вы можете узнать на веб-сайте. Добро пожаловать в сферу комфорта и стандартов.
, Услуги по утеплению фа odpovědět
avatar
Наша команда профессиональных мастеров завершена предложить вам инновационные подходы, которые не только ассигнуруют надежную покров от мороза, но и подарят вашему жилищу современный вид.
Мы занимаемся с современными компонентами, сертифицируя долгосрочный запас службы и выдающиеся результирующие показатели. Утепление облицовки – это не только сбережение на отоплении, но и трепет о окружающей природе. Энергоэффективные технологические решения, какие мы производим, способствуют не только личному, но и сохранению экосистемы.
Самое основное: Утепление коттеджа снаружи цена у нас открывается всего от 1250 рублей за м2! Это доступное решение, которое сделает ваш хаус в действительный тепловой корнер с минимальными затратами.
Наши пособия – это не только теплоизоляция, это образование территории, в где любой член отражает ваш собственный моду. Мы возьмем во внимание все твои пожелания, чтобы осуществить ваш дом еще дополнительно приятным и привлекательным.
Подробнее на http://ppu-prof.ru
Не откладывайте заботу о своем помещении на потом! Обращайтесь к спецам, и мы сделаем ваш обиталище не только согретым, но и стильнее. Заинтересовались? Подробнее о наших проектах вы можете узнать на веб-сайте. Добро пожаловать в пространство уюта и уровня.
, Стоимость утепления до odpovědět
avatar
Наша группа профессиональных специалистов предоставлена предлагать вам новаторские методы, которые не только гарантируют надежную оборону от зимы, но и подарят вашему домашнему пространству модный вид.
Мы трудимся с новейшими строительными материалами, гарантируя постоянный срок службы и выдающиеся решения. Изолирование внешней обшивки – это не только экономия тепла на подогреве, но и заботливость о экологии. Экологичные технологии, какие мы используем, способствуют не только вашему, но и поддержанию природы.
Самое важное: Утепление фасада цена у нас составляет всего от 1250 рублей за м²! Это доступное решение, которое метаморфозирует ваш резиденцию в реальный душевный угол с минимальными расходами.
Наши труды – это не всего лишь изолирование, это создание территории, в котором каждый член отразит ваш свой моду. Мы учтем все твои требования, чтобы осуществить ваш дом еще дополнительно приятным и привлекательным.
Подробнее на ppu-prof.ru
Не откладывайте заботу о своем корпусе на потом! Обращайтесь к квалифицированным работникам, и мы сделаем ваш домик не только теплым, но и стильнее. Заинтересовались? Подробнее о наших предложениях вы можете узнать на веб-сайте. Добро пожаловать в пределы удобства и высоких стандартов.
, KysonwoorbDub Lync odpovědět
avatar
<a href="https://gaelcpzj.blogminds.com/reisziekte-is-je-ergste-vijand-10-methoden-om-het-te-verslaan-14751752">kijk hier</a>
, iyymrfbvgdmigydfhfdDiu odpovědět
avatar
<a href="https://phr247.com/">pharmacy tramadol withdrawal</a>
, iyymrfbvgdmigydfhfdDiu odpovědět
avatar
<a href="https://phr247.com/">clopidogrel online pharmacy</a>
, Стоимость утепления до odpovědět
avatar
Наша команда квалифицированных специалистов предоставлена предоставить вам современные системы, которые не только обеспечат надежную охрану от холодных воздействий, но и подарят вашему зданию модный вид.
Мы практикуем с современными составами, подтверждая долгосрочный запас использования и блестящие результаты. Утепление наружных поверхностей – это не только сбережение на отапливании, но и внимание о природной среде. Экономичные разработки, какие мы внедряем, способствуют не только личному, но и сохранению природы.
Самое важное: Утепление дома снаружи стоимость у нас открывается всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это бюджетное решение, которое изменит ваш помещение в истинный тепловой корнер с минимальными затратами.
Наши пособия – это не просто утепление, это формирование пространства, в где каждый член отразит ваш уникальный моду. Мы учтем все ваши просьбы, чтобы преобразить ваш дом еще дополнительно теплым и привлекательным.
Подробнее на ppu-prof.ru
Не откладывайте заботу о своем ларце на потом! Обращайтесь к экспертам, и мы сделаем ваш помещение не только согретым, но и стильнее. Заинтересовались? Подробнее о наших услугах вы можете узнать на нашем сайте. Добро пожаловать в мир уюта и стандартов.
, iyymrfbvgdmigydfhfdDiu odpovědět
avatar
<a href="https://phr247.com/">online pharmacy reviews viagra</a>
, zxofejenddDiunkBtjDrum odpovědět
avatar
<a href="https://pharmaaacy.com/">online pharmacy that sells viagra</a>

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 1833