Menu

Vyhledávání

Kategorie: Články SNK

Náprava chyb: pozdě, ale přece!

Náprava chyb: pozdě, ale přece!Náprava chyb: pozdě, ale přece!

Mimořádné zasedání Zastupitelstva města Jemnice (ZMJ) se za obvyklého nezájmu občanů konalo 25. června 2015. Oba hlavní body programu byly dalším důkazem toho, jak nedůsledně a nesystematicky si už řadu let počíná vedení města a jak mu to svým lehkomyslným přístupem značná část zastupitelů umožňuje.

 1. Prvním bodem jednání byl prodej budovy čp. 625 (zdravotní středisko) společnosti PATEB, zastoupené p. Benešem, za 1 969 000 Kč. Na zasedání ZMJ 11. 6. 2015 bylo zejména zastupiteli ze Sdružení nezávislých kandidátů Jemnice (SNKJ) zpochybněno znění předložené kupní smlouvy. Zvláště pak zkutečnost, že smlouva neobsahovala žádnou sankci pro případ, že by PATEB s.r.o. porušila závazek pronajímat přízemní prostory pouze za účelem poskytování lékařské a stomatologické péče. Podle nového znění smlouvy musí v takovém případě společnost PATEB zaplatit městu 200 000 Kč za každé porušení tohoto závazku. Ten nebyl v původním znění smlouvy časově nijak omezen, v nové (a schválené) verzi se objevila formulace „nejméně po dobu osmi let“.
  Co bude potom?
  Byl tento prodej počinem dobrým či špatným?
  ​To zřejmě ukáže až budoucnost. Nyní je třeba, aby peníze z prodeje byly investovány do nemovitostí ve vlastnictví města, případně do výstavby bytů pro mladé, a nebyly takzvaně projedeny. V této souvislosti je třeba říci, že město nevyužilo možnosti dosti výhodné koupě objektu bývalého finančního úřadu a tím umožnilo, aby se tento objekt, stojící na lukrativním místě, dostal do vlastnictví někoho jiného. V budoucnu se nesmí opakovat něco podobného, jako byl prodej Faastovy vily, kdy byla prodána sice nejvyšší nabídce, ale dostala se do rukou vlastníka, který ji nechal totálně zchátrat a řešení je momentálně v nedohlednu. V tomto případě si musíme sáhnout do svědomí, kdo jsme hlasovali pro prodej.
 2. ZMJ dále projednalo žádost pana Antonína Hotového o revizi ceny pozemku, jehož prodej jmenovanému schválilo ZMJ 11. 6. 2015 za 350 Kč/m2. Pan Hotový vznesl proti této ceně několik námitek, souvisejících s územním plánem města, označením pozemku v katastru nemovitostí, výkladem soudního znalce, schváleným ceníkem pro prodej pozemků města Jemnice a zejména s velkým rozdílem v kupní ceně sousedního pozemku, prodaného mu v r. 2012 za 100 Kč/m2. Vzrušená diskuse místy připomínala židovskou školu, kde přes překřikující se zastupitele bylo chvílemi jen stěží rozumět stanoviskům jak pana starosty, tak i pana Hotového. Nakonec bylo dva týdny staré usnesení (350 Kč/m2) zrušeno a přijato nové, které stanovilo cenu 100 Kč/m2. V této souvislosti by bylo velmi vhodné zamyslet se nad třemi okruhy problémů, které zmíněný případ vynesl na světlo:
      a. Jsou ceny za prodej pozemků města, jež schválilo ZMJ 29. 11. 2012, závazné a tedy konečné, nebo – jak se snažil vysvětlit pan starosta, jsou to pouze minima, která mohou být podle okolností libovolně zvyšována? Čemu pak ale mohou občané věřit, s čím mohou počítat, jakou mají jistotu?
     b. Jak je to ve skutečnosti s podporou malých a středních podnikatelů (zaměstnavatelů) v našem městě? Vychází jim vedení města vstříc, nebo je tomu právě naopak?
    c. Je příprava podkladů pro zastupitele ze strany vedení města a pracovníků městského úřadu skutečně tak kvalitní, aby na jejich základě mohli zastupitelé o jednotlivých případech zodpovědně a se znalostí věci jednat a zejména o nich rozhodovat?
  Právě záležitost pana Hotového názorně ukázala, že tomu tak vždy není.

Co říci závěrem? Naši zastupitelé (SNKJ) se o nápravu uvedených nedostatků budou zodpovědně a intenzivně snažit! No a na úplný konec ještě výzva, milí spoluobčané, všechna jednání zastupitelstva jsou veřejná!! Pokud vás zajímá, co se v Jemnici děje a jak se k tomu staví vámi zvolení zastupitelé, přijďte na příští zasedání (bude se konat přibližně v polovině září, přesný termín oznámíme zde v naší skříňce). Uvedené dva případy ukazují, že se projednávají věci, které by měly zajímat každého z nás. Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 12398
, Утепления стен дома це odpovědět
avatar
Наша команда искусных специалистов предоставлена предъявить вам современные приемы, которые не только обеспечивают надежную оборону от холодильности, но и подарят вашему коттеджу стильный вид.
Мы работаем с новейшими средствами, обеспечивая долгосрочный запас использования и великолепные результаты. Теплоизоляция внешней обшивки – это не только экономия ресурсов на отоплении, но и забота о экологии. Сберегательные технические средства, какие мы используем, способствуют не только зданию, но и сохранению природы.
Самое ключевое: Стоимость утепления и штукатурки фасада дома у нас составляет всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это бюджетное решение, которое метаморфозирует ваш помещение в реальный тепловой локал с небольшими затратами.
Наши проекты – это не единственно изолирование, это образование пространства, в где каждый деталь отражает ваш индивидуальный манеру. Мы примем во внимание все твои желания, чтобы осуществить ваш дом еще еще более уютным и привлекательным.
Подробнее на http://ppu-prof.ru/
Не откладывайте заботу о своем ларце на потом! Обращайтесь к мастерам, и мы сделаем ваш дворец не только уютнее, но и моднее. Заинтересовались? Подробнее о наших проектах вы можете узнать на веб-ресурсе. Добро пожаловать в универсум уюта и стандартов.
, Строительные расценки odpovědět
avatar
Наша команда квалифицированных специалистов приготовлена предоставить вам инновационные методы, которые не только ассигнуруют надежную охрану от заморозков, но и преподнесут вашему жилищу стильный вид.
Мы деятельны с последовательными средствами, подтверждая продолжительный время работы и блестящие итоги. Теплоизоляция внешней обшивки – это не только экономия на отапливании, но и внимание о природной среде. Экологичные технологии, какие мы осуществляем, способствуют не только дому, но и поддержанию экосистемы.
Самое ключевое: Утепление фасадов за 1 кв у нас стартует всего от 1250 рублей за кв. м.! Это доступное решение, которое превратит ваш помещение в настоящий тепловой уголок с минимальными затратами.
Наши работы – это не всего лишь утепление, это постройка пространства, в котором каждый элемент выражает ваш персональный манеру. Мы берем во внимание все твои запросы, чтобы преобразить ваш дом еще более приятным и привлекательным.
Подробнее на http://ppu-prof.ru/
Не откладывайте дела о своем корпусе на потом! Обращайтесь к специалистам, и мы сделаем ваш домик не только согретым, но и моднее. Заинтересовались? Подробнее о наших проектах вы можете узнать на официальном сайте. Добро пожаловать в пределы благополучия и высоких стандартов.
, Сколько стоит утеплени odpovědět
avatar
Наша бригада опытных мастеров завершена предлагать вам новаторские приемы, которые не только снабдят надежную оборону от зимы, но и подарят вашему жилью стильный вид.
Мы работаем с новыми компонентами, заверяя долгий период службы и великолепные результаты. Утепление наружных стен – это не только экономия на подогреве, но и ухаживание о экосистеме. Экономичные инновации, какие мы применяем, способствуют не только личному, но и поддержанию природной среды.
Самое основное: Утепление фасада квартиры снаружи цена у нас открывается всего от 1250 рублей за м2! Это бюджетное решение, которое превратит ваш домашний уголок в реальный уютный угол с небольшими затратами.
Наши пособия – это не лишь изолирование, это образование территории, в котором все деталь символизирует ваш собственный образ. Мы примем во внимание все твои просьбы, чтобы переделать ваш дом еще еще больше комфортным и привлекательным.
Подробнее на http://ppu-prof.ru
Не откладывайте заботу о своем помещении на потом! Обращайтесь к квалифицированным работникам, и мы сделаем ваш обиталище не только более теплым, но и стильнее. Заинтересовались? Подробнее о наших делах вы можете узнать на веб-сайте. Добро пожаловать в пределы спокойствия и стандартов.
, pgwhapbr odpovědět
avatar
tadalafil price from india
, mdrdmqql odpovědět
avatar
where to buy prednisone in australia
, Стоимость метра утепле odpovědět
avatar
Наша команда опытных исполнителей завершена предоставить вам передовые средства, которые не только предоставят надежную оборону от холодильности, но и подарят вашему дому оригинальный вид.
Мы практикуем с современными материалами, сертифицируя продолжительный термин эксплуатации и великолепные итоги. Утепление облицовки – это не только сбережение на подогреве, но и ухаживание о природной среде. Сберегательные технологические решения, какие мы используем, способствуют не только дому, но и поддержанию природных богатств.
Самое первоочередное: Утепление дома снаружи цена москва у нас составляет всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это бюджетное решение, которое изменит ваш домик в действительный душевный район с минимальными затратами.
Наши произведения – это не только изоляция, это образование площади, в где каждый деталь выражает ваш личный модель. Мы рассмотрим все все ваши потребности, чтобы сделать ваш дом еще более комфортным и привлекательным.
Подробнее на https://ppu-prof.ru/
Не откладывайте занятия о своем обители на потом! Обращайтесь к спецам, и мы сделаем ваш корпус не только уютнее, но и более элегантным. Заинтересовались? Подробнее о наших работах вы можете узнать на нашем сайте. Добро пожаловать в универсум гармонии и высоких стандартов.
, Утепление дома снаружи odpovědět
avatar
Наша бригада опытных исполнителей находится в готовности предлагать вам инновационные системы, которые не только предоставят прочную защиту от мороза, но и подарят вашему жилищу стильный вид.
Мы практикуем с последовательными материалами, утверждая долгий срок службы службы и отличные эффекты. Утепление фасада – это не только экономия энергии на тепле, но и заботливость о экосистеме. Энергосберегающие технологические решения, каковые мы применяем, способствуют не только жилищу, но и сохранению природных ресурсов.
Самое центральное: Утепление фасада цена за 1м2 у нас составляет всего от 1250 рублей за кв. м.! Это доступное решение, которое изменит ваш помещение в истинный теплый локал с небольшими тратами.
Наши проекты – это не только утепление, это постройка площади, в где любой элемент выражает ваш собственный стиль. Мы берем во внимание все все твои желания, чтобы воплотить ваш дом еще еще более приятным и привлекательным.
Подробнее на официальном сайте
Не откладывайте занятия о своем доме на потом! Обращайтесь к экспертам, и мы сделаем ваш жилище не только уютнее, но и стильнее. Заинтересовались? Подробнее о наших проектах вы можете узнать на нашем сайте. Добро пожаловать в сферу комфорта и качества.
, Стоимость утепления и odpovědět
avatar
Наша команда опытных специалистов предоставлена предоставить вам передовые приемы, которые не только гарантируют надежную покров от зимы, но и подарят вашему коттеджу современный вид.
Мы деятельны с новыми строительными материалами, обеспечивая долгий продолжительность службы и отличные выходы. Теплоизоляция наружных стен – это не только экономия на подогреве, но и заботливость о экологии. Энергоэффективные инновации, которые мы осуществляем, способствуют не только своему, но и поддержанию природных ресурсов.
Самое главное: Сколько стоит утепление фасада дома у нас открывается всего от 1250 рублей за м2! Это доступное решение, которое сделает ваш помещение в реальный теплый местечко с небольшими затратами.
Наши пособия – это не только теплоизоляция, это формирование пространства, в где любой элемент выражает ваш индивидуальный манеру. Мы учтем все ваши просьбы, чтобы воплотить ваш дом еще более приятным и привлекательным.
Подробнее на ppu-prof.ru
Не откладывайте труды о своем ларце на потом! Обращайтесь к исполнителям, и мы сделаем ваш домик не только комфортнее, но и стильным. Заинтересовались? Подробнее о наших сервисах вы можете узнать на сайте компании. Добро пожаловать в обитель благополучия и качественного исполнения.
, Утепление и штукатурка odpovědět
avatar
Наша команда профессиональных исполнителей предоставлена предложить вам перспективные приемы, которые не только гарантируют устойчивую протекцию от мороза, но и подарят вашему зданию изысканный вид.
Мы деятельны с последовательными строительными материалами, подтверждая прочный срок службы службы и отличные итоги. Теплоизоляция облицовки – это не только экономия на отапливании, но и забота о природной среде. Экологичные технологические решения, какие мы внедряем, способствуют не только своему, но и поддержанию природной среды.
Самое основополагающее: Стоимость утепления фасада с декоративной штукатуркой у нас составляет всего от 1250 рублей за м2! Это бюджетное решение, которое преобразит ваш хаус в фактический приятный уголок с минимальными затратами.
Наши проекты – это не исключительно теплоизоляция, это созидание области, в котором каждый элемент выражает ваш индивидуальный стиль. Мы примем все твои требования, чтобы осуществить ваш дом еще дополнительно комфортным и привлекательным.
Подробнее на ppu-prof.ru
Не откладывайте дела о своем доме на потом! Обращайтесь к профессионалам, и мы сделаем ваш корпус не только теплее, но и стильнее. Заинтересовались? Подробнее о наших предложениях вы можете узнать на интернет-портале. Добро пожаловать в мир гармонии и стандартов.
, jvbhiqtk odpovědět
avatar
happy family pharmacy discount code

Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 12398