Menu

Vyhledávání

Kategorie: Články SNK

Náprava chyb: pozdě, ale přece!

Náprava chyb: pozdě, ale přece!Náprava chyb: pozdě, ale přece!

Mimořádné zasedání Zastupitelstva města Jemnice (ZMJ) se za obvyklého nezájmu občanů konalo 25. června 2015. Oba hlavní body programu byly dalším důkazem toho, jak nedůsledně a nesystematicky si už řadu let počíná vedení města a jak mu to svým lehkomyslným přístupem značná část zastupitelů umožňuje.

 1. Prvním bodem jednání byl prodej budovy čp. 625 (zdravotní středisko) společnosti PATEB, zastoupené p. Benešem, za 1 969 000 Kč. Na zasedání ZMJ 11. 6. 2015 bylo zejména zastupiteli ze Sdružení nezávislých kandidátů Jemnice (SNKJ) zpochybněno znění předložené kupní smlouvy. Zvláště pak zkutečnost, že smlouva neobsahovala žádnou sankci pro případ, že by PATEB s.r.o. porušila závazek pronajímat přízemní prostory pouze za účelem poskytování lékařské a stomatologické péče. Podle nového znění smlouvy musí v takovém případě společnost PATEB zaplatit městu 200 000 Kč za každé porušení tohoto závazku. Ten nebyl v původním znění smlouvy časově nijak omezen, v nové (a schválené) verzi se objevila formulace „nejméně po dobu osmi let“.
  Co bude potom?
  Byl tento prodej počinem dobrým či špatným?
  ​To zřejmě ukáže až budoucnost. Nyní je třeba, aby peníze z prodeje byly investovány do nemovitostí ve vlastnictví města, případně do výstavby bytů pro mladé, a nebyly takzvaně projedeny. V této souvislosti je třeba říci, že město nevyužilo možnosti dosti výhodné koupě objektu bývalého finančního úřadu a tím umožnilo, aby se tento objekt, stojící na lukrativním místě, dostal do vlastnictví někoho jiného. V budoucnu se nesmí opakovat něco podobného, jako byl prodej Faastovy vily, kdy byla prodána sice nejvyšší nabídce, ale dostala se do rukou vlastníka, který ji nechal totálně zchátrat a řešení je momentálně v nedohlednu. V tomto případě si musíme sáhnout do svědomí, kdo jsme hlasovali pro prodej.
 2. ZMJ dále projednalo žádost pana Antonína Hotového o revizi ceny pozemku, jehož prodej jmenovanému schválilo ZMJ 11. 6. 2015 za 350 Kč/m2. Pan Hotový vznesl proti této ceně několik námitek, souvisejících s územním plánem města, označením pozemku v katastru nemovitostí, výkladem soudního znalce, schváleným ceníkem pro prodej pozemků města Jemnice a zejména s velkým rozdílem v kupní ceně sousedního pozemku, prodaného mu v r. 2012 za 100 Kč/m2. Vzrušená diskuse místy připomínala židovskou školu, kde přes překřikující se zastupitele bylo chvílemi jen stěží rozumět stanoviskům jak pana starosty, tak i pana Hotového. Nakonec bylo dva týdny staré usnesení (350 Kč/m2) zrušeno a přijato nové, které stanovilo cenu 100 Kč/m2. V této souvislosti by bylo velmi vhodné zamyslet se nad třemi okruhy problémů, které zmíněný případ vynesl na světlo:
      a. Jsou ceny za prodej pozemků města, jež schválilo ZMJ 29. 11. 2012, závazné a tedy konečné, nebo – jak se snažil vysvětlit pan starosta, jsou to pouze minima, která mohou být podle okolností libovolně zvyšována? Čemu pak ale mohou občané věřit, s čím mohou počítat, jakou mají jistotu?
     b. Jak je to ve skutečnosti s podporou malých a středních podnikatelů (zaměstnavatelů) v našem městě? Vychází jim vedení města vstříc, nebo je tomu právě naopak?
    c. Je příprava podkladů pro zastupitele ze strany vedení města a pracovníků městského úřadu skutečně tak kvalitní, aby na jejich základě mohli zastupitelé o jednotlivých případech zodpovědně a se znalostí věci jednat a zejména o nich rozhodovat?
  Právě záležitost pana Hotového názorně ukázala, že tomu tak vždy není.

Co říci závěrem? Naši zastupitelé (SNKJ) se o nápravu uvedených nedostatků budou zodpovědně a intenzivně snažit! No a na úplný konec ještě výzva, milí spoluobčané, všechna jednání zastupitelstva jsou veřejná!! Pokud vás zajímá, co se v Jemnici děje a jak se k tomu staví vámi zvolení zastupitelé, přijďte na příští zasedání (bude se konat přibližně v polovině září, přesný termín oznámíme zde v naší skříňce). Uvedené dva případy ukazují, že se projednávají věci, které by měly zajímat každého z nás. Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
  b i u s img code url hr   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 12398
, Стоимость утепления фа odpovědět
avatar
Наша группа квалифицированных специалистов находится в готовности подать вам передовые системы, которые не только обеспечат надежную безопасность от заморозков, но и подарят вашему жилищу элегантный вид.
Мы деятельны с новейшими средствами, заверяя долгосрочный время эксплуатации и блестящие выходы. Теплоизоляция облицовки – это не только экономия ресурсов на обогреве, но и заботливость о экологической обстановке. Сберегательные методы, каковые мы применяем, способствуют не только зданию, но и поддержанию природных богатств.
Самое основное: Утепление фасада дома под ключ у нас стартует всего от 1250 рублей за м2! Это бюджетное решение, которое преобразит ваш хаус в реальный тепличный район с минимальными тратами.
Наши примеры – это не только утепление, это постройка пространства, в где всякий аспект показывает ваш особенный модель. Мы примем все все ваши требования, чтобы осуществить ваш дом еще еще более уютным и привлекательным.
Подробнее на http://ppu-prof.ru/
Не откладывайте дела о своем доме на потом! Обращайтесь к квалифицированным работникам, и мы сделаем ваш дом не только теплым, но и по последней моде. Заинтересовались? Подробнее о наших сервисах вы можете узнать на портале. Добро пожаловать в пределы спокойствия и качественной работы.
, Утепление дома снаружи odpovědět
avatar
Наша бригада искусных специалистов приготовлена предъявить вам актуальные средства, которые не только предоставят надежную защиту от мороза, но и подарят вашему домашнему пространству элегантный вид.
Мы функционируем с последовательными строительными материалами, обеспечивая долгосрочный запас использования и отличные результаты. Изолирование внешнего слоя – это не только сокращение расходов на отоплении, но и забота о экологии. Экологичные подходы, каковые мы применяем, способствуют не только твоему, но и сохранению природных богатств.
Самое главное: Стоимость метра утепления фасада у нас открывается всего от 1250 рублей за метр квадратный! Это бюджетное решение, которое превратит ваш хаус в действительный тепловой уголок с минимальными затратами.
Наши примеры – это не всего лишь изоляция, это образование области, в где каждый элемент отразит ваш свой образ. Мы примем в расчет все твои потребности, чтобы преобразить ваш дом еще более теплым и привлекательным.
Подробнее на https://www.ppu-prof.ru
Не откладывайте заботу о своем квартире на потом! Обращайтесь к квалифицированным работникам, и мы сделаем ваш жилище не только более теплым, но и более элегантным. Заинтересовались? Подробнее о наших делах вы можете узнать на сайте компании. Добро пожаловать в сферу удобства и качественной работы.
, Утепление фасада цена odpovědět
avatar
Наша группа профессиональных специалистов завершена предоставлять вам инновационные технологии, которые не только ассигнуруют устойчивую защиту от зимы, но и подарят вашему дому элегантный вид.
Мы деятельны с новейшими средствами, заверяя долгосрочный срок службы использования и отличные эффекты. Утепление внешнего слоя – это не только экономия энергии на отоплении, но и трепет о экосистеме. Сберегательные технологии, какие мы претворяем в жизнь, способствуют не только вашему, но и сохранению природных ресурсов.
Самое центральное: Строительные расценки на утепление фасадов у нас начинается всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это бюджетное решение, которое превратит ваш дом в истинный душевный уголок с минимальными тратами.
Наши пособия – это не исключительно изоляция, это формирование пространства, в где каждый аспект выражает ваш особенный манеру. Мы рассмотрим все ваши пожелания, чтобы осуществить ваш дом еще дополнительно теплым и привлекательным.
Подробнее на www.ppu-prof.ru
Не откладывайте занятия о своем ларце на потом! Обращайтесь к специалистам, и мы сделаем ваш корпус не только теплым, но и изысканнее. Заинтересовались? Подробнее о наших услугах вы можете узнать на веб-сайте. Добро пожаловать в пределы гармонии и качественной работы.
, Стоимость утепления до odpovědět
avatar
Наша группа искусных исполнителей предоставлена предоставить вам инновационные методы, которые не только обеспечивают надежную охрану от зимы, но и преподнесут вашему домашнему пространству модный вид.
Мы функционируем с новейшими веществами, утверждая долгосрочный время работы и прекрасные выходы. Изоляция фронтонов – это не только сбережение на обогреве, но и забота о окружающей среде. Экологичные технологические решения, какие мы внедряем, способствуют не только зданию, но и сохранению природы.
Самое основополагающее: Стоимость утепления фасада у нас открывается всего от 1250 рублей за м2! Это доступное решение, которое метаморфозирует ваш домик в действительный душевный район с минимальными издержками.
Наши проекты – это не единственно теплоизоляция, это образование территории, в где любой элемент отразит ваш особенный образ. Мы примем все твои желания, чтобы воплотить ваш дом еще дополнительно комфортным и привлекательным.
Подробнее на www.ppu-prof.ru
Не откладывайте занятия о своем обители на потом! Обращайтесь к экспертам, и мы сделаем ваш помещение не только согретым, но и стильнее. Заинтересовались? Подробнее о наших сервисах вы можете узнать на нашем сайте. Добро пожаловать в универсум благополучия и стандартов.
, Стоимость утепления ст odpovědět
avatar
Наша группа профессиональных исполнителей готова предоставлять вам перспективные подходы, которые не только предоставят устойчивую защиту от холодильности, но и подарят вашему дому стильный вид.
Мы эксплуатируем с новыми средствами, ассигнуруя прочный термин эксплуатации и великолепные итоги. Утепление внешнего слоя – это не только экономия ресурсов на отапливании, но и ухаживание о окружающей среде. Энергоспасающие инновации, какие мы применяем, способствуют не только своему, но и сохранению природы.
Самое основополагающее: Утепление стен фасада цена у нас стартует всего от 1250 рублей за метр квадратный! Это бюджетное решение, которое переделает ваш домашний уголок в реальный уютный угол с минимальными затратами.
Наши достижения – это не единственно изоляция, это постройка поля, в где все аспект выражает ваш личный модель. Мы примем все твои пожелания, чтобы сделать ваш дом еще еще более приятным и привлекательным.
Подробнее на ppu-prof.ru
Не откладывайте занятия о своем ларце на потом! Обращайтесь к специалистам, и мы сделаем ваш дом не только тепличным, но и модернизированным. Заинтересовались? Подробнее о наших трудах вы можете узнать на официальном сайте. Добро пожаловать в универсум спокойствия и стандартов.
, Сколько стоит утеплени odpovědět
avatar
Наша группа искусных специалистов приготовлена предоставить вам прогрессивные приемы, которые не только снабдят надежную безопасность от холодильности, но и подарят вашему зданию оригинальный вид.
Мы работаем с новыми средствами, гарантируя долгий термин эксплуатации и блестящие результаты. Изоляция наружных поверхностей – это не только экономия на обогреве, но и ухаживание о окружающей природе. Энергоспасающие технологические решения, какие мы претворяем в жизнь, способствуют не только вашему, но и поддержанию природы.
Самое важное: Утепление дома снаружи цена под ключ у нас стартует всего от 1250 рублей за м2! Это доступное решение, которое метаморфозирует ваш резиденцию в фактический теплый уголок с минимальными расходами.
Наши труды – это не просто теплоизоляция, это создание поля, в где каждый элемент отразит ваш личный моду. Мы берем во внимание все ваши просьбы, чтобы осуществить ваш дом еще еще более гостеприимным и привлекательным.
Подробнее на веб-сайте
Не откладывайте дела о своем обители на потом! Обращайтесь к экспертам, и мы сделаем ваш дворец не только комфортнее, но и более элегантным. Заинтересовались? Подробнее о наших делах вы можете узнать на веб-сайте. Добро пожаловать в универсум спокойствия и качества.
, Утепление фасадов цена odpovědět
avatar
Наша бригада профессиональных мастеров завершена подать вам прогрессивные технологии, которые не только предоставят надежную защиту от прохлады, но и подарят вашему домашнему пространству оригинальный вид.
Мы работаем с новейшими материалами, утверждая долгосрочный термин работы и превосходные эффекты. Теплоизоляция внешней обшивки – это не только сокращение расходов на тепле, но и заботливость о природной среде. Энергосберегающие технологии, какие мы используем, способствуют не только своему, но и сохранению природы.
Самое важное: Утепление дома стоимость работ у нас стартует всего от 1250 рублей за кв. м.! Это доступное решение, которое изменит ваш помещение в реальный теплый местечко с минимальными тратами.
Наши пособия – это не лишь теплоизоляция, это создание помещения, в где всякий компонент показывает ваш свой образ действия. Мы примем во внимание все все ваши пожелания, чтобы осуществить ваш дом еще дополнительно дружелюбным и привлекательным.
Подробнее на http://www.ppu-prof.ru
Не откладывайте заботу о своем корпусе на потом! Обращайтесь к специалистам, и мы сделаем ваш корпус не только уютнее, но и стильным. Заинтересовались? Подробнее о наших сервисах вы можете узнать на официальном сайте. Добро пожаловать в мир гармонии и качественного исполнения.
, Утепление загородного odpovědět
avatar
Наша бригада профессиональных исполнителей подготовлена выдвинуть вам прогрессивные приемы, которые не только обеспечивают долговечную охрану от холодильности, но и подарят вашему жилищу оригинальный вид.
Мы функционируем с современными средствами, утверждая долгосрочный период службы и великолепные результирующие показатели. Теплоизоляция наружных стен – это не только экономия ресурсов на прогреве, но и забота о окружающей среде. Экономичные технологии, каковые мы применяем, способствуют не только своему, но и сохранению природной среды.
Самое основное: Утепление дома цена за квадратный у нас открывается всего от 1250 рублей за метр квадратный! Это доступное решение, которое изменит ваш жилище в истинный тепловой локал с небольшими издержками.
Наши пособия – это не просто теплоизоляция, это постройка территории, в где каждый элемент выражает ваш уникальный манеру. Мы примем в расчет все все твои потребности, чтобы осуществить ваш дом еще более теплым и привлекательным.
Подробнее на ppu-prof.ru/
Не откладывайте дела о своем квартире на потом! Обращайтесь к профессионалам, и мы сделаем ваш домик не только более теплым, но и стильным. Заинтересовались? Подробнее о наших трудах вы можете узнать на официальном сайте. Добро пожаловать в пространство спокойствия и стандартов.
, Сколько стоит утеплени odpovědět
avatar
Наша команда опытных мастеров подготовлена предъявить вам актуальные подходы, которые не только ассигнуруют надежную защиту от холодных воздействий, но и преподнесут вашему домашнему пространству современный вид.
Мы практикуем с новыми средствами, заверяя долгий термин эксплуатации и прекрасные результаты. Изоляция облицовки – это не только экономия энергии на обогреве, но и ухаживание о окружающей природе. Энергоэффективные технологии, каковые мы производим, способствуют не только дому, но и сохранению экосистемы.
Самое ключевое: Стоимость утепления фасада с декоративной штукатуркой у нас стартует всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это доступное решение, которое преобразит ваш помещение в истинный уютный локал с минимальными затратами.
Наши достижения – это не единственно утепление, это составление площади, в где любой компонент символизирует ваш индивидуальный образ действия. Мы возьмем во внимание все ваши потребности, чтобы преобразить ваш дом еще больше комфортным и привлекательным.
Подробнее на https://ppu-prof.ru
Не откладывайте занятия о своем обители на потом! Обращайтесь к квалифицированным работникам, и мы сделаем ваш помещение не только согретым, но и более элегантным. Заинтересовались? Подробнее о наших работах вы можете узнать на официальном сайте. Добро пожаловать в сферу уюта и высоких стандартов.
, luybuphw odpovědět
avatar
synthroid tablets price

Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 12398