Menu

Vyhledávání

Kategorie: Články SNK

Malé zamyšlení o souvislostech

Uvádíme článek člena našeho sdružení do únorového vydání Jemnických listů v podobě, ve které byl zaslán k uveřejnění, tedy včetně posledního odstavce, který redakční rada Jemnických listů vyškrtla.

 

Malé zamyšlení o souvislostech

Každý, kdo jenom trochu sleduje denní tisk, televizi, internet (moderně a zkrátka řečeno – média), si musel všimnout, že na konci loňského a na začátku letošního roku se objevilo hodně komentářů různých publicistů a novinářů (říká se jim také analytici) hodnotících politický vývoj v loňském roce. Tomuto vývoji dominovaly v křesťanské části světa tzv. uprchlická krize v Evropě tzv. Brexit a prezidentské volby ve Spojených státech amerických Každý rok byl v minulosti analytiky rozebírán a hodnocen. V tomto období se však v těchto komentářích dalo vysledovat několik myšlenek, které byly všem společné. Téměř všichni se shodují v tom, že se začíná projevovat neschopnost vládnoucích elit (tzv. establishmentu) efektivně řešit aktuální problémy vývoje společnosti. Vládnoucí politické strany jsou zahleděny samy do sebe, neřeší problémy, které trápí obyčejné lidi, a co je nejhorší, ve své nebetyčné arogantnosti lidem neříkají pravdu, ba přímo lžou. V zájmu tzv. politické korektnosti se věci neoznačují pravými jmény, ale někdy až směšnými výrazy, které nemají s realitou nic společného. Dokonce i v krizových situacích po teroristických útocích formulují čelní politikové (mistryní v tomto směru je kancléřka Merkelová) nic neříkající fráze. Ke kritice své činnosti se dnešní vládnoucí politikové chovají v lepším případě odmítavě, v horších případech přezíravě a nevšímavě. Konec konců - v mnoha případech se kritika do médií ani nedostane, protože jedině vládní názor je správný a mnohá média (či redakční rady) přeochotně spolupracují.

V dosud napsaném se „analytikové“ v podstatě shodují. V názorech na řešení této situace však už ani zdaleka taková shoda neexistuje. Část z nich říká, že řešení je třeba najít v rámci existujících „demokratických mechanizmů“ a varuje pře tzv. xenofobií, pravicovým extrémismem, populismem, fašizujícími tendencemi apod. Zajímavé však je, že už nevysvětlují, kdo a proč je xenofob, pravicový extrémista, populista, či fašista. Dá se jim nálepka a hotovo! Druhá část je toho názoru, že současné politické strany již ztratily schopnost rozumně řešit palčivé problémy, schovávají se před realitou a že pokud se v jejich rámci nenajdou lepší vůdcové, budou nahrazeny novými politickými uskupeními, která již dnes vznikají. Jedním dechem dodávají, že čím déle se bude řešení stávající situace odkládat, tím razantnější a radikálnější tyto nové strany a jejich vůdcové budou.

Co k tomu říct? Situace v Evropě a Americe podle mého soudu skutečně není právě radostná. Lidé se nemají až tak zle, ale současně nevidí žádnou perspektivu. Nejlépe to vystihly výsledky nedávného průzkumu veřejného mínění v Česku. Podle nich to Češi hodnotí tak, že se mají dobře, ale mají strach z budoucnosti. O čem to svědčí? Svědčí to podle mého názoru o tom, že současní politikové nejsou schopni předložit lidem své představy ve vztahu k budoucnosti – tzv. vize. Neumí dále odpovědět na otázky, jak budou řešeny stávající problémy a už vůbec neumí odpovědět na otázku, jaké problémy se dají očekávat a jak budou případně řešeny. Místo toho se postupuje metodou „vysedět“ problém. Rozuměno tak, že když se nebude na nic reagovat a nic dělat, tak problémy „vyšumí“ do ztracena - v tomto je mistryní opět Merkelová. Jsem však zvědav, jak tato paní vysedí problém už půl milionu „uprchlíků“, kterým byla v Německu zamítnutá žádost o azyl, ale které není možné z nejrůznějších důvodů poslat zpátky. Zatím se volně potulují po Německu a jenom Bůh (nebo Alláh) ví, co dělají, či plánují udělat.

Člověka aby z toho všeho jímala beznaděj. Jsem však optimista. Lidé si zatím vždycky v minulosti poradili a zatím není důvod se domnívat, že si neporadí i v této situaci. Do jaké míry to bude bolet? To je ovšem jiná otázka. Bolestivost řešení bude záviset především na tom, jak dlouho se bude odkládat. V Americe už mají Donalda Trumpa, Britové vystupují z EU. Všichni se shodují v tom, že se tak stalo v důsledku vzpoury střední třídy proti establishmentu. Chci věřit tomu, že Američané i Britové si už zčásti poradili.

A ještě poznámka na závěr. Pokud by někdo viděl jisté souvislosti se situací v našem městě, tak jsou čistě náhodné. Anebo nejsou? To jistě posoudí laskavý čtenář sám.

Tím by můj příspěvek mohl končit. Bohužel si však nemohu odpustit dovětek na téma „patina“. Četl jsem v minulosti knížku, ve které zchudlý šlechtic omlouval svůj ošuntělý zámek starobylou patinou. Nevím o tom, že by naše město bylo zchudlé a domnívám se, že je jenom otázkou priorit, aby bylo krásné. Pozorný čtenář si jistě povšimne, že ačkoli byl můj článek (i když skrytě) komentován v tom samém (minulém) vydání, pojednání o patině komentuji až poté, co jsem si ho přečetl v lednu. Nemám totiž přístup k materiálům redakční rady. Takže si opět kladu otázku - jak je to s její „nezávislostí“?

 

Ing. Vincent Strebeľ

člen SNK v Jemnici

print Formát pro tisk