Menu

Vyhledávání

Kategorie: Články SNK

Investiční plán rozvoje města Jemnice

Investiční plán rozvoje města Jemnice

     SNK v Jemnici informuje :

 

Naše sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici na posledním zastupitelstvu, které se konalo 18. 12. 2014, předložilo dokument, který byl nazván Investiční plán rozvoje města Jemnice v období 2014-2018. Důvodem k jeho vypracování byla dlouhodobá absence aktualizace Strategického plánu rozvoje Jemnice, což je materiál, který stanovuje priority vedení města a je tedy nástrojem při dlouhodobém plánování investiční výstavby v Jemnici.    

Strategický plán byl schválen zastupitelstvem města v roce 2008 a od té doby byla většina akcí realizována, ale v posledních 4 letech ho vedení města jaksi "založilo do šuplíku" a nemělo snahu ho aktualizovat, to znamená po širší diskuzi všech politických stran doplňovat o věci, které je potřeba v Jemnici vybudovat. 
Jednou z věcí, kterou Strategický plán tehdejšímu vedení města uložil, bylo vypracovat dlouhodobý plán rekonstrukcí místních komunikací a chodníků. Nic z toho ale uděláno nebylo. Z hlediska plánování je totiž nutno každou investiční akci projekčně připravit a hledat možnosti dotačních titulů. Proto naše sdružení vytvořilo svůj Investiční plán rozvoje města Jemnice. Jednotlivé investiční akce jsme seřadili podle důležitosti, tak jak si myslíme, že by se mělo budovat. Dále jsme vytvořili dlouhodobý plán rekonstrukcí místních komunikací a chodníků dle naléhavosti a nutnosti.

Zastupitelstvo vzalo náš dokument na vědomí a ústy pana starosty bylo slíbeno, že počátkem letošního roku bude ustavena komise, složená ze zástupců všech politických stran, která bude pracovat na aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Jemnice.

 

Přečíst Plán rozvoje města Jemnice 2014-2018   zde

www.snkjemnice.cz/index.php?a=clanky-snk/plan-rozvoje-mesta

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Zasílate odpověď ke stávajícímu příspěvku (zrušit).

Jméno
Kontrola captcha
Text
  b i u s img code url hr   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

, dasffaf@yahoo.com odpovědět
avatar
Real hair is currently at a premium. So, as you would expect, a full head of remy hair extensions sale is not cheap. Given the relative expense of extensions, it's worth firstly seeking advice from a hairdresser or consultant. They will be able to assess whether or not your type of hair extensions uk can withstand clip-in or bonded extensions. Clip in extensions are temporary and instant. The bonded method involves using specially formulated glue to fuse your hair to the remy human hair extensions. This process can take several hours and the results can last several months. So it's important to know whether you're a suitable candidate before proceeding. Real hair extensions are suitable for those with strong existing natural hair. Note fine hair can be strong at the root so always seek advice. Unfortunately, it's often the case that real hair extensions sale are labelled 'real hair' but are in fact a blend of human and fibre hair.