Menu

Vyhledávání

Kategorie: Články SNK

Informace o stavu města Jemnice

Vážení spoluobčané v Jemnici, Louce a Panenské, vážení příznivci SNK v Jemnici,

dovolte nám, abychom vás v rámci našeho hlavního volebního hesla „O VÁS S VÁMI“ informovali o událostech v období od ustavujícího zasedání zastupitelstva, konaného dne 31. 10. 2018. Asi v polovině listopadu (přesně 18. 11. 2018) jsme vás informovali o tom, že oba hlavní představitelé našeho města, tedy starosta Ing. Miloň Slabý a místostarosta Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D., kteří se ujali svých funkcí od 1. 11. 2018 se intenzivně seznamují se všemi akcemi, které jsou rozpracovány od minulého volebního období. Studují podklady, smlouvy, záměry atd., aby co nejdříve získali přehled o veškerých činnostech a systému práce organizačních struktur a mohli tyto dále rozvíjet.

Naší největší prioritou bylo řádné předání všech podkladů od představitelů bývalého vedení města zakončené podpisem předávacího protokolu a poté provedení interního auditu za účelem získání vlastního obrazu o městském úřadu a o jednotlivých organizacích města.

Oba dva naši představitelé požádali o pomoc zástupce jednotlivých odborů při přípravě jakési inventury, především v oblasti financí města a rozpracovaných akcí ke dni 31. 10. 2018. Nebyla to úplně krátkodobá záležitost s přihlédnutím na zorientování se v novém prostředí, ale nakonec se podařilo před koncem roku vše připravit a zapracovat do předávacího protokolu, který spolu s přílohami čítal desítky stran a tvoří celý svazek.

Dne 8. ledna 2019 byl tento protokol podepsán bývalým panem starostou Ing. Miloslavem Nevěčným a novým starostou Ing. Miloněm Slabým.

Chtěli bychom vás nyní seznámit s těmi nejdůležitějšími informacemi z tohoto protokolu.

V první tabulce se můžete seznámit se stavem financí města ke dni předání, tedy k 1. 11. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka

* je uzavřena úvěrová smlouva, ale dosud nebyl čerpán celý úvěrový rámec (čerpá se až na základě zaplacení investičních dodavatelských faktur)

** jedná se o potenciální závazek v případě nedodržení podmínek u jednotlivých závazkových

případů, v té chvíli vstupuje město Jemnice do pozice dlužníka a musí platit reálné peníze

*** jedná se o potencionální závazek z titulu nedokončení uvedených projektů. Na tyto částky přijdou

ještě faktury za nasmlouvané dodávky. Částky jsou uvedeny bez DPH. Bude profinancováno v

následném období z rozpočtu.

I když z prvního součtu (bankovní účty) vyplývá, že mělo město v tuto dobu k dispozici zhruba 46,5 milionů, je to jenom relativní pojem. Je potřeba si uvědomit, že existují také reálné závazky (čerpané úvěry, nezaplacené investiční faktury apod.) ve výši cca 11 946 000 Kč, a že při auditu je potřeba brát vždy v potaz i podmíněné závazky. Tyto sice za normálních okolností nepředstavují žádné riziko, ale z hlediska auditu je však nutné s nimi počítat. V té chvíli se dostáváme na čisté finance ve výši 20 650 000 Kč.

 

V druhé tabulce se můžete seznámit se stavem probíhajících akcí města ke dni předání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V třetí tabulce se můžete seznámit se stavem připravených a připravovaných akcí města ke dni předání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka

PD : projektová dokumentace

DUR : dokumentace pro územní řízení

DSP: dokumentace pro stavební povolení

VŘ: výběrové řízení

SP: stavební povolení

Z této tabulky plyne, že v nadcházejícím období lze pro dobrou připravenost všech projektů a podkladů realizovat akce označené čísly 2, 7, 9, 11, 17, 18 a 19, přičemž u akce 7 je to závislé na provedení komunikace Na Podolí Krajem Vysočina, u akce 11 a 17 je nutno vyřídit dotaci. Ostatní akce mají před sebou ještě poměrně dlouhou cestu, než se do fáze výběrového řízení dostanou Největším překvapením však pro nás byl stav rozpracovanosti investiční akce „zasíťování pozemků Pod Vodojemem“ pro připravovanou zástavbu rodinnými domy. Dříve jsme se na zasedáních zastupitelstva od představitelů minulého vedení města opakovaně dozvídali, že už se začne v roce 2018, poté v roce 2019. Nakonec je to tak, že ke dni 1. 11. 2018 byla hotova pouze studie. Bylo zadáno vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a bylo zažádáno u společnosti E.ON o připojení všech navrhovaných 28 parcel, což byl samozřejmě správný, byť opožděný postup. Problém pro zájemce o tyto pozemky však spočívá v tom, že nejspíš ani letos nedojde k prodeji těchto stavebních míst. A to v době, kdy je o parcely mimořádný zájem a lidé nám z Jemnice odcházejí, jelikož není kde stavět a současná bytová situace je naprosto neuspokojivá. Nechceme teď hodnotit, proč nebyla projektová dokumentace vypracována již dříve, chceme jen naše spoluobčany informovat o stavu věcí tak, jak jsou. Mohlo by totiž dojít k tomu, že nové vedení města se dostane pod palbu kritiky občanů, jak to že se ještě nestaví.

O výsledku provedeného vnitřního auditu, viz. výše uvedené tabulky, ať si udělá každý obrázek sám. Je na Vás, abyste zhodnotili, zda je toho od minulého vedení města připraveno málo nebo hodně. Někteří z občanů v nich budou třeba postrádat zámek, kryptu, muzeum, které jsou pro město řadu let téměř neřešeným problémem, někomu tam budou možná chybět opravy místních komunikací a chodníků, sportovní hala atd.

Jen tak na okraj, u dotačních titulů pro opravu místních komunikací je zapotřebí, pro větší počet hodnotících bodů, mít tzv. pasport místních komunikací, který město Jemnice nemá ani na jednu cestu. Toto se musí co nejdříve nechat zpracovat, aby se dalo na tyto akce úspěšně žádat o dotace. Nemluvě o tom, že spousty komunikací a chodníků leží na pozemcích jiných vlastníků. Toto se zjistí právě zpracováním zmiňovaného pasportu.

Není tajností, že bývalé vedení nebylo nakloněno systému dotačních titulů, proto se nejspíš těmito záležitostmi až tak nezabývalo. My však hodláme, tak jako ostatní města v okolí, těchto titulů co nejvíce využívat. Předtím však bude nutné vše připravit, což bude sice vyžadovat více času a nemalé finanční prostředky, ale výsledkem bude úspora pro město. Možná si někdo z vás řekne, že by bylo skoro lepší mít na účtu méně finančních prostředků a mít naopak tyto věci hotové a mít více proinvestováno. My bychom se k tomuto názoru také přikláněli.

Na závěr bychom vás chtěli ujistit, že nadále chceme veřejně prosazovat názory a zájmy našich voličů a hlavně náš volební program. Jsme si totiž moc dobře vědomi, že náš volební úspěch pro nás znamená především velkou odpovědnost za další rozvoj města Jemnice a uděláme vše, co bude v našich silách, abychom vaši důvěru nezklamali.

 

 

za Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici

Ing. Jiří Kopr - předseda

print Formát pro tisk