Menu

Vyhledávání

Kategorie: Články SNK

Informace k situaci kolem změn č. 3 územního plánu - ZEOBS

Na základě jednání vedení města se zástupci firmy ZEOBS dochází k postupnému ujasňování si záměrů firmy ZEOBS. Již dnes je jasné, že 24. 11. 2021 na zasedání zastupitelstva dojde k revokaci (zrušení) záměru vybudování velkovýkrmny prasat v lokalitě u Hlubokého rybníka. Dojde k ujasnění si záměrů lokality u Bažantnice a ve stávajícím areálu firmy ZEOBS. Na základě tohoto bude přepracována, případně vypracovány nová zadání změn územního plánu. O těchto změnách a o posunutí změn do procesu zpracování návrhu bude hlasováno koncem ledna roku 2022. Dále bude na základě schválených pořízení vyhlášena anketa k tomuto tématu. Anketa bude provedena formou papírových dotazníků, kdy bude roznesen odpovídající počet hlasovacích lístků. Lístky se budou odevzdávat v určitém časovém úseku na připravených sběrných místech po celé Jemnici. Předpokladem je, že anketa proběhne během ledna, tak aby výsledky byly známy do zastupitelstva v lednu 2022.

print Formát pro tisk