Menu

Vyhledávání

Kategorie: Články SNK

CO SE DO JEMNICKÝCH LISTŮ NEDOSTALO !!!!

SATURNIN aneb Uvádění pohádkových příběhů na pravou míru /UPPNPM/

 

Když jsem si přečetl v Třebíčském deníku 19. 10. článek „Jemnické listy se řídí novými pravidly“ a v něm vyprávění pana starosty /dále p. st./, velmi jsem zalitoval, že se nemohu obrátit na Saturninovu agenturu pro UPPNPM. Musím tedy uvést ony pohádkové příběhy na pravou míru sám.

Pohádka p. st.: Rada města se návrhem Sdružení nezávislých kandidátů /SNK/ na nová pravidla pro JL zabývala, neshledala na něm ale nic, co by bylo možné do nových pravidel zařadit. Návrh kopíroval původní pravidla, která se jevila jako nedostatečná.

Skutečnost: Není to pravda. Návrh SNK nic nekopíroval, právě naopak – obsahoval tolik nových a potřebných zásad a změn, že pro p. st. a Redakční radu JL /RR/ nebylo vůbec myslitelné je do nových pravidel zařadit /představovalo by to přímé ohrožení jejich pohodlné existence/. A navíc: Kdyby SNK nová pravidla nenavrhlo, ta stará by v klidu platila dalších 5, 10, 20 let! A ještě: V žádném usnesení ze schůze rady města /RM/ jsem nenašel ani slůvko o tom, že by se RM návrhem SNK skutečně zabývala.

Pohádka p. st.: Navíc tam byla zmínka o tom, že příspěvky by mohli lidé zveřejňovat anonymně. To je nepřijatelné.

Skutečnost: Není to pravda. V návrhu SNK stojí toto: „… dotazy na vedení města mohou být i anonymní, avšak vždy věcné a slušné…; zveřejněné příspěvky /kromě dotazů/ musí být uvedeny se jménem autora …“ Rozdíl mezi dotazem a příspěvkem je každému jistě zřejmý.

Pohádka p. st.: Kdyby podobné články /příspěvky o činnosti politických stran a hnutí/ RR nevyřazovala, stal by se z radničního zpravodaje bulvární plátek. Bylo zvykem, že politické články se zveřejňovaly před volbami. SNK je ale chce zveřejňovat stále. Bude k tomu mít možnost, ale pouze se jménem autora, věcně a slušně.

Skutečnost: Není to pravda. Politické články jsou v JL celý rok – a pokud je píšou páni starosta, místostarosta, hejtman, někdy i farář, tak to RR nikdy nevadilo. Občané mají ale smůlu. Napsal jsem do č. 11/16 věcný, slušný, podepsaný článek - a co myslíte, byl otištěn? A hodně důležitá věc! Podle starých pravidel byly JL otevřenou demokratickou platformou pro uplatňování dotazů a názorů občanů. Teď, jak říká p. st., je to už jenom radniční zpravodaj! No, dobře že to víme…

Pohádka p. st.: Novou sedmičlennou podobu RR /návrh SNK – za každý subjekt v zastupitelstvu jeden člen /vedení města odmítlo. To není o tom, že bychom někoho omezovali. Vždyť by se při rozhodování, jaký článek pustit a jaký ne, nikdy nedohodli.

Skutečnost: Není to pravda. V případě rozdílných názorů existuje jednoduchý recept: hlasování. Navíc by koalice měla většinu 4:3, tak čeho se p. st. bojí? Snad toho, že ze zasedání RR by se pořizoval /a zveřejňoval/ zápis včetně toho, jak kdo pro co hlasoval?

Pohádka p. st.: Článek Z. Hoška /zastupitel za SNK/ byl snůška nesmyslů. Oni jsou svou neinformovaností schopni urazit půl Jemnice.

Skutečnost: Není to pravda. Opoziční zastupitel jen oprávněně poukázal na řadu konkrétních nedostatků v práci radnice. Označit je šmahem za snůšku nesmyslů svědčí nejen o naprosté bezradnosti p. st., ale též o tom, jak vážně to radnice myslí se svým pověstným taháním za jeden provaz. Mimochodem: půl Jemnice, to jsou skoro 2 000 lidí. Pokud vím, neozval se zatím ani jeden! A skutečná perla na závěr! P. st. říká: Kritizovat a napadat určité lidi mohou na malém městě na ulici a vyříkat si to s nimi přímo. Takže – budeme se v Jemnici na ulici lynčovat? Nu, není nad upřímnost…

Doufejme, že p. st. nepoužívá stejnou argumentační úroveň a řečnickou obratnost i v jiných, podstatně důležitějších záležitostech. A pozor, kontrolní otázka: Myslíte, že je nějaký rozdíl mezi formulacemi „není to pravda“ a „je to lež“? Odpoví si jistě každý sám. Veselé Vánoce.

Luboš Tesař – za Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici

print Formát pro tisk

Komentáře rss


, Cheapest Tadalafil ... odpovědět
avatar
Propecia Rash Viagra Cialis Farmaci Buy Xenical Singapore Achat Xenical Ligne