Menu

Vyhledávání

Kategorie: Články SNK

Co radnice nepostřehla

Tak jak se již stalo zcela zaběhlým zvykem, léto v naší poklidné české kotlině je charakterizováno bezuzdným rozkopáním všeho, co se rozkopat dá, a to pokud možno všude, naprosto neorganizovaně a nejlépe ve stejný okamžik. Logickým důsledkem této bohulibé činnosti je, že se i stěžejní dopravní tepny v době největšího cestovního ruchu stávají v České republice téměř neprůjezdnými. Jistě že všichni chápeme, jako loajální občané, že udělat se to přece musí. Tak to přece hlásají billboardy, doplněné optimisticky laděnými smajlíky. Otázkou však zůstává, za jakou cenu, jakým způsobem a v jaké kvalitě se tyto akce realizují. K těmto závěrům dospěl v nedávné době, konec konců, i sám ministr dopravy.

Ani Jemnice za tímto vžitým republikovým neduhem v žádném případě nepokulhává. Na rozdíl od toho, jak jsme byli vedením města informováni na podzimním zasedání Zastupitelstva města Jemnice (ZMJ), bylo bez jakéhokoli slibovaného upřesnění zahájeno poměrně masivní a vcelku chaotické dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodního řadu v některých částech města (Dyje II). Osobně jsem si ověřil, že někteří občané dotčených částí, nemajíce možnosti využití Vojenského obranného zpravodajství, se zcela neočekávaně ocitli v pasti svých vlastních nemovitostí (i se svými automobily), a to na dobu zcela neurčitou. Nejvíce byli postiženi ti, kteří díky skvělé koncepční politice zaměstnanosti stávajícího koaličního slepence, musí dojíždět do zaměstnání 50 i více kilometrů denně. Naprosto stejná situace zavládla i v oblasti zajištění svozu odpadů a dodávky pitné vody. Přitom by stačil ze strany obce nebo realizační firmy alespoň lísteček do schránky. Nic takového se ovšem nestalo (zřejmě směrnicemi EU regulovaná úspora papíru, zaměřená na zvýšení odbytu křišťálových koulí). A jaká hnědá kaše to vlastně tekla téměř tři dny z vodovodních kohoutků? Tento fakt bude nesporně zohledněn ve fakturaci vodného, nepochybně vyšší sazbou za dodávku piešťanského bahna. Voda byla bezesporu v předepsané jakosti. Ještě že nikdo nedostal tyfus.

A tak nám v našem městečku vznikají tu i onde výkopy a zátarasy, za které by se svého času nemusel stydět ani maršál Žukov při obraně Stalingradu. A aby toho všeho nebylo ještě málo, byl podle ověřených informací proveden opětovný výkop (cca 50 m) v části již rekonstruované komunikace v ulici Na Pořadí. Světe div se, před časem zde totiž někdo trošičku pozapomněl položit vodovodní potrubí. Maličkost, ovšem za desetitisíce. A kdo za tento stav nese zodpovědnost? Z úcty k předkům a tradicím vážení přátelé, samozřejmě nikdo. Jak jinak. Chybička se přece vloudí a nikdo není neomylný. Zarážející ovšem je, že při současné existenci mnoha (z našich daní dobře placených) dozorových institucí, orgánů a oprávněných osob, může k takové situaci vůbec dojít. Co na tom, že existuje jakýsi bezvýznamný stavební zákon, který v § 152 odst. 4 stanoví jednoznačná pravidla pro stavby financované z veřejného rozpočtu. Je však ještě více napodiv, že tento stav ani radnice ve svých metafyzických postřezích vůbec nepostřehla. Jistě, každá liška přece chválí svůj ohon. Ono to totiž chce prostě obout boty a projít se občas pěšky. Z okénka automobilu určité podstatné detaily mohou lehce uniknout. Naprostou zhůvěřilostí však bylo překopání Husovy ulice téměř pod okny radnice a právě v době, kdy do školy nastupovala řada prvňáčků. Ani podnikatelé této části však nebyli ušetřeni. Stav dokumentovala dopravní značka zákaz vjezdu. A co zásobování páni radní? Vždyť si přece řezník junák může nosit maso na zádech od železářství a hostinský hlavičkovat sudy s pivem od tamtéž. A reakce radnice? Domluvte se se stavební firmou, a hotovo. Na příštím zasedání ZMJ bude naše sdružení žádat řádné zdůvodnění, vyčíslení vzniklých škod a adresné potrestání konkrétních viníků. Kolektivní vina a objektivní příčiny již díky Bohu a platnému právnímu řádu neexistují.

Na tomto místě, jak sebekriticky a moudře píše sám pan místostarosta v minulých „postřezích“, by bylo vhodné skončit. Vzápětí však sám se stoickým klidem, podporovaným zřejmě návykovou drogou politiky, pokračuje v osočování našeho opozičního sdružení. Dobře, máme přece demokracii. Ať si tedy každý říká co chce. Ale je třeba si také na druhou stranu uvědomit, že mezi zastupitelem, starostou či místostarostou není „a priori“ žádný rozdíl. Jsou to pouze volení zastupitelé. Našemu sdružení dala důvěru více než pětina občanů Jemnice. Máme svůj volební program, který nemůže být pochopitelně slučitelný s programem současného sociálně-kapitalistického koaličního slepence, který byl tak velkorysý, že do Rady města Jemnice nepustil ani jediného opozičního zástupce. Již z tohoto prostého faktu vyplývá, jak to pan místostarosta vlastně doopravdy myslí s tím svým „tažením za jeden provaz“.

A jak je to opravdu se Strategickým plánem rozvoje města Jemnice (dále jen „plán“)? Je to něco jako „paní Kolombová“. Kdo z Vás ho vážení viděl nebo dokonce četl? To se to potom panečku argumentuje? Původní plán byl totiž zpracován a schválen již v roce 2008. Až na popud našeho sdružení byla současná koalice nucena zdůvodňovat, proč ho neplní. Sama se rozhodla, že bude aktualizován, a za tím účelem bude zřízena pracovní skupina ze všech volených stran a hnutí. Ani slovo o zastupitelích. S nejlepším vědomím a svědomím jsme vyslali do této pracovní skupiny dva odborníky, naše zástupce, kteří byli při tvorbě původního plánu. A nebyli to věru žádní hlupáci, jak by se nezúčastněnému čtenáři mohlo zdát. Zdůrazňuji, že naši zástupci byli na celou záležitost dobře připraveni a samo sdružení se kvůli této záležitosti několikrát sešlo. Ostatní členové pracovní skupiny se však na ně dívali hodně z vrchu a jejich dobře míněné připomínky nehodlali vůbec akceptovat (návrhu koalice chyběla především jakákoli vize a v obsahu byly pravopisné, aritmetické a jiné zásadní chyby). Argumentace pana místostarostu je v tomto ohledu zcela mimo mísu. Nejpalčivější na celé záležitosti zřejmě bude to, že celou pravdu o projednávání plánu zveřejnil okresní tisk, a to nikoli bulvárního charakteru. Proto budeme muset v budoucnosti v této činnosti pokračovat, a tu a tam přizvat na jednání ZMJ zástupce celostátních sdělovacích prostředků a třeba i poslance Parlamentu České republiky. Snad by to božíčku radnici přece nezlobilo, máme tady demokracii.

A jak je to s návrhy na řešení? Ty samozřejmě máme. Na rozdíl od koaličního slepence nechceme situaci zaměstnanosti v Jemnici řešit rozprodejem pozemků bývalého autoparku na nudličky tak, aby strategický investor ihned ztratil o podnikání v našem městě zájem. A jestliže budeme všichni nuceni péci rohlíky, tak se nejspíš neuživíme. Ale to jsou pro současnou koalici již značně složité myšlenkové pochody.

Rozhodně nechceme z Jemnice vyhnat všechny doktory a zubaře. Podle koalice jsou to přece zámožní lidé, kteří si v Jemnici postaví. Mezitím ale budou zřejmě bydlet pod mostem nebo dojíždět. Teprve až na popud našeho sdružení, a ne zcela v souladu se svojí konzervativní doktrínou, radnice v poslední době konečně poptává zubního a nabízí mu dokonce i byt.

Co bude s důchodci v Jemnici? Za neměnné situace se zřejmě přidají k doktorům a budou také bydlet pod mostem. Vždyť jim stačí na Vánoce zahrát a zazpívat pod stromečkem „častušky“ a hlasy jsou zase doma. Tak jaký problém.

A co mladí? Ti nám asi z Jemnice postupně všichni utečou. V důsledku toho se asi neodkladně rozpadne i určité koaliční hnutí. Vždyť co naší mládeži vlastně nabízíme? Historické bitvy a Barchan? Také se mohou projíždět na kole nebo vlakem. V názvu hnutí „Mladí za rozvoj Města Jemnice „ jehož je pan místostarosta představitelem, jsou klíčová dvě slova – „mladí“ a „rozvoj“. Jak je to s „mladými“

je uvedeno výše. Co však toto hnutí myslí slovem „rozvoj“ není vůbec zřejmé. Pan místostarosta ve svých posledních „postřezích“ totiž bez uzardění píše, že s vymíráním našeho města a s emigrací mladých se vlastně nedá nic dělat. Takže co chtějí „mladí rozvíjet“? Odpověď na tuto otázku je každému nad slunce jasnější.

Co nezaměstnaní. Radnice podle našeho názoru nevyužívá dostatečně jejich služeb přesto, že některé zelené plochy jsou zarostlé jako v buši. Pravda, on je stejně možná pokosí strejda Mráz. Hlavně, že na ně máme dotace, které nevyčerpáme. Některá schodiště v péči řádného hospodáře (Města Jemnice) si koledují o opravu. Pro ty, kteří inklinují k adrenalinovým sportům, doporučuji například cestu volným pádem po vzorně udržovaném obecním schodišti z ulice Na Pořadí až k prodejně Flop. Vyrudlá Obřadní síň asi také brzy spadne a hřbitovní cestičky, hrůza pomyslet. Hlavně plať daně, uhlíři.

Co bude s hasičským cvičištěm (bývalý areál PS útvaru) a víceúčelovou sportovní halou? Ty byly nahrazeny větrolamem v tzv. „Rohlíku“, vytvořeném převážně návozem různých neřádstev z vybagrovaných z rybníků. Že převládající větry v Jemnici vanou především ze severozápadu, je známá věc. Tak copak to tam páni radní vlastně doopravdy skrýváte? Odbor životního prostředí by z Vás určitě radost neměl.

Takovýchto postřehů, které lze i z okna radnice lehce dohlédnout, je více než dost. A proto je třeba o nich naprosto otevřeně hovořit a řešit je. Ne, brblat doma za vraty, a nedělat nic. To by současnému vedení města zřejmě naprosto vyhovovalo. Na tomto místě je třeba jasně říci, a to nejen voličům našeho sdružení, že tyto věci budeme a musíme pranýřovat, ať se to pánům radním líbí či nikoliv. Jsme s koalicí ochotni táhnout za jeden provaz, ale pouze v případě vzájemné akceptace. To co se nám zatím předvádí, nemá s komunální politikou natož se slušností vůbec nic společného, nebo že by snad ano?

Za Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici

Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D.

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
  b i u s img code url hr   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nebyly přidány žádné komentáře.