Menu

Vyhledávání

Kategorie: Články SNK

Článek do JL 7/2016

Pan místostarosta se bojí.

Vážení spoluobčané v Jemnici,

jistě jste si v minulém vydání Jemnických listů přečetli další „Postřehy z radnice“ jejichž autorem je místostarosta pan Ing. Petr Novotný. My jsme si je přečetli také a nutno říci, že jsme nevycházeli z úžasu. S tak názornou ukázkou amatérské demagogie se už jistě nikdo a dlouho nesetkal.

V tomto článku pan místostarosta obviňuje „nejmenované sdružení“ z pomluv, ze „sprostých lží“, „snůšky nepravd“, „záměrných mylných informací“ a podobných věcí. Dále je v jeho článku použita následující formulace: „Nasazování psí hlavy z řad některých sdružení je už folklorem“. Vrcholem demagogie a „slovní ekvilibristiky“ pana místostarosty však byla jiná věc. On se o vás, vážení spoluobčané „bojí“. Že by ho někdo vyrušil z jeho dosavadního bohorovného klidu? Další pasáže zmiňovaného článku se nesou v obvyklém duchu přepjatého optimizmu a sebechvály „hodného a pohodového strejčka“. Jedna narážka na ono sdružení se tam nicméně našla. V souvislosti s chválou kritiky pana Hrbka (kterého do toho rozhodně nechceme zatahovat), která byla označená za konstruktivní, bylo implikováno, že jiná kritika (asi onoho nejmenovaného sdružení) konstruktivní není.

A jsme u kořene věci. Již několikrát jsme deklarovali, že pokud někdo kritizuje, nesmí se kritice bránit. A ono „nejmenované sdružení“ by jistě přijalo i kritiku pana místostarosty, kdyby jí porozumělo. Jak však má rozumět jeho kritice, když nepíše, jakých se pomluv či „sprostých lží sdružení dopustilo?“ Co jsou to „snůšky nepravd“? Jaké a komu sdružení poskytlo „záměrně mylné informace“? Dále by měl pan místostarosta vysvětlit - která sdružení, komu, jak a za co nasazují „psí hlavu“? Zejména by ale měl vysvětlit - proč se „bojí“ o své spoluobčany? Čím vás straší? Protože je to velmi vážná věc a „nejmenované sdružení“ by vás asi nechtělo mít na svědomí.

Nechceme nijak zvlášť předjímat, domníváme se však, že se těchto vysvětlení, natož adresné a konstruktivní kritiky od tohoto člověka těžko dočkáme. Demagogie je z principu nekonkrétní a neadresná. Ono „nejmenované sdružení“ má pan místostarosta za plejádu lidí, schovaných za „anonymním“ podpisem. Současně možná má, ale i nemá pravdu. Je to zřejmě opravdu plejáda lidí, kteří usilují zejména o lepší Jemnici. Avšak pan místostarosta asi dosud nepochopil, jak je možné pracovat. Chtěli bychom mu připomenout, že je možné pracovat kolektivně, scházet se často a pravidelně a mít veřejný seznam členů. A že si lze pod články představit jejich podpisy a že to může být ta správná představa.

Naše názory jsou jasné a konzistentní a dokážeme pochopit, že ne všichni s nimi musí souhlasit. Naše kritika je konkrétní a adresná, jejím cílem není na nikoho bezdůvodně útočit. O svých názorech veřejně diskutujeme se svými spoluobčany na svých internetových stránkách. Na každý jejich příspěvek do diskuse odpovídáme. My se neschováváme za demagogii. Jsme velmi vážně zvědaví, kdy si pan místostarosta uvědomí, že jeho přezíravé postoje se nemusí vyplatit jemu, ani jeho sdružení. Jeho dojemná péče o naše spoluobčany je možná chvályhodná (konečně si na ně možná vzpomněl), ale podle našeho názoru zbytečná. S nástrahami, které život přináší, si jistě dokáží poradit sami. Není potřeba jim nic podsouvat a už vůbec není potřeba se o ně bát.

 

Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.