Menu

Vyhledávání

Kategorie: Články SNK

Článek do JL 6/2016

Vážení spoluobčané v Jemnici,

dovolte nám, abychom vás informovali o tom, čím jsme se zabývali za poslední měsíc. Radě města jsme předložili náš návrh pravidel pro vydávání Jemnických listů. Podstatou tohoto návrhu byla naše snaha učinit z Jemnických listů skutečně „otevřenou demokratickou platformu pro uplatňování dotazů a názorů občanů“ tak jak se to píše v dosavadních pravidlech. Návrh těchto pravidel včetně jeho odůvodnění si můžete přečíst na našich internetových stránkách. Velmi nás zklamala reakce pánů Novotného a Nevrkly, kteří na tento návrh reagovali velmi negativně bez jakéhokoliv odůvodnění svého stanoviska. Podle našeho názoru má každý právo s čímkoliv nesouhlasit, měl by však také umět svá stanoviska odůvodnit. Jinak to zavání jednáním z pozice síly, či arogancí. S tímto způsobem jednání se ze strany koalice bohužel setkáváme často a rozhodně z toho nemáme radost.

Netěší nás ani situace s dopravou v centru města. Na popud radnice se tam zvýšila četnost policejních kontrol takovým způsobem, že se tam už lidé bojí jezdit. K velké nelibosti obchodníků, pochopitelně. Jistě lze pochopit, že bouřlivý rozvoj automobilismu přináší tyto problémy a to nejen v centru Jemnice. Města a obce prostě nebyla v minulosti stavěna na takový počet aut. Problémy jsou však od toho, aby se řešily nějakým rozumným způsobem a nikoliv represivními opatřeními. „Odpovědná“ místa však mlčí a nikdo neví, co se bude v tomto směru dít. Chtěli bychom také upozornit, že se problém s parkováním netýká jenom centra. V našem městě snad kromě Široké neexistuje ulice, kde by se dalo zastavit za zákonem stanovených podmínek. Zamyslel se už někdo nad tím?

Radost naopak máme z toho, že se po naší kritice konečně (ve vší tichosti) začaly zveřejňovat zápisy z jednání zastupitelstva. Myslíme si však, že by měly být o hodně konkrétnější. Např. se v nich píše, že pan starosta „vysvětlil“ to a to. Už se však neuvádí jak to „vysvětlil“. Podobných „nekonkrétností“ je tam víc. Navíc v těch zápisech chybí záznam o tom, jak kdo hlasoval. Domníváme se totiž, že na radnici neexistuje věc, která by měla být „tajná“. Občan má právo vědět vše o věcech veřejných. V budoucnu se budeme snažit i o zlepšení v tomto směru.

Dále máme radost z toho, že se na našich internetových stánkách začíná rozvíjet diskuse o problémech veřejného života v našem městě. Je vidět, že jsou mezi našimi občany lidé, kteří v tomto směru nejsou lhostejní a kteří nás i kritizují. My na rozdíl od vládnoucí koalice před kritikou neschováváme, ale jsme za kritiku vděční zejména proto, že ji považujeme za pomoc v naší práci. Rozhodně si nemyslíme, že víme všechno nejlíp a máme na všechno recepty. Naopak si myslíme, že do veřejného života by se mělo zapojit co nejvíce lidí a rádi přivítáme každého, kdo by se do diskuse chtěl připojit. Adresa našich stránek je: www.snkjemnice.cz nebo www.facebook.com/snkjemnice.

 

Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.