Menu

Vyhledávání

Kategorie: Články SNK

Článek do JL 5/2016

Vážení spoluobčané v Jemnici,

v článku, který si můžete přečíst na našich internetových stránkách a který mnozí z Vás obdrželi na našich zabijačkových hodech v závěru minulého roku, jsme mimo jiné psali: „Koalice s námi totiž nemluví a hlavně nemáme žádné informace o tom, co se vlastně na radnici děje – co a proč se plánuje, co a proč se bude dít atd. atd. Je zde na místě otázka: Jak máme táhnout za jeden provaz s panem místostarostou, když nám ho ani neukáže? Je to smutné, ale je to bohužel tak. Naši zastupitelé dostávají program jednání zastupitelstva bez jakýchkoliv bližších informací o jednotlivých bodech jednání. Podle čeho a jak se tedy mají rozhodovat?“ a dále pak – „Informovanost našich zastupitelů je věc jedna. Druhou (a ještě ostudnější) je informovanost vás – obyvatel Jemnice.“

Chtěli jsme tím koalici upozornit na to, že nelze rozhodovat tzv. „od zeleného stolu“ tzn. bez projednání věcí, týkajících se veřejnosti bez znalosti názorů těch, kterých se týkají – obyvatel města anebo alespoň zastupitelů, jež tyto obyvatele zastupují. Koalice, která vládne na radnici, je však zřejmě nepoučitelná a domnívá se, že má patent na rozum. Důkazem pro toto tvrzení je průběh zasedání březnového zastupitelstva, jehož stěžejními body byly prodej bytů na ulici Větrná, řešení dopravní situace v centru a prodej zasíťovaných pozemků pro bytovou výstavbu na Předlískách. Mnozí z Vás, kteří se zasedání zúčastnili, byli na vlastní oči svědky něčeho, co se dá nazvat jediným výstižným slovem – fiasko. Vy, kteří máte zájem se dozvědět, jak to fiasko probíhalo, se můžete podívat na naše internetové stránky, kde jsme zápis ze zasedání zveřejnili. Na stránkách města bohužel tento zápis není, i když jsme se ve zmiňovaném článku ptali – „proč nejsou na webových stránkách a úřední desce města záznamy z jednání zastupitelstva tak, aby se občané mohli podívat, co se projednávalo, co se dělo, jak se hlasovalo?“

Stručně shrnuté fiasko tedy vypadá takto: Prodej bytů zůstal nedořešen, doprava v centru zůstává při starém a prodej pozemků na Předlískách byl raději stažen z programu jednání zastupitelstva. Zásluhou našich zastupitelů, však vyšla najevo jedna závažná skutečnost. Tyto pozemky byly v minulosti zasíťovány pro bytovou výstavbu s využitím dotací. Tyto dotace (1 milion a stotisíc korun) se však zřejmě budou muset vracet vzhledem k tomu, že do konce roku se už s určitostí nestihnou kolaudovat plánované bytovky. Kdo je za to odpovědný? Čí vinou došlo ke škodě na majetku města? To se bohužel dozvíme těžko, protože konkrétní odpovědnost se na naší dnešní radnici „jaksi nenosí“. Úzce s tím souvisí otázka plánování, kterou jsme už minulosti několikrát kritizovali. Kdyby se totiž radnice skutečně uměla plánovat, nemohlo by k výše uvedenému vrácení dotace dojít. V plánech práce jakékoliv organizace totiž má být uvedená i konkrétní odpovědnost konkrétního člověka za konkrétní úkol. Toto jsme v minulosti navrhovali i u tzv. strategického plánu. Dodnes se nic takového nestalo a tento plán je tak dosud jenom „nezávaznou deklarací“. Bez konkrétní odpovědnosti za jeho jednotlivé body ani ničím jiným být nemůže. Chtěli jsme dokonce, aby jedním z bodů programu jednání každého zastupitelstva byla i kontrola plnění plánu, zůstali jsme však nevyslyšeni. Rovněž tak zůstal nevyslyšen náš návrh na zpracování a realizaci plánu na rekonstrukci chodníků v našem městě.

Nechápeme přístup radnice k tak závažným otázkám, jakými jsou prodej bytů ve vlastnictví města a řešení dopravní situace v centru. Je necitlivý vůči těm, kterých se bezprostředně týká – nájemníkům předmětných bytů a obyvatelům a obchodníkům v centru města, se kterými se tyto věci řádně neprojednaly. Zastupitelé byli v zásadě postaveni před „hotové věci“ bez řádného zdůvodnění. Náš názor na prodej bytů byl takový, že byty by se prodat měly, ale utržené peníz by se měly použít na výstavbu nových bytů na připravených pozemcích. Na řešení dopravní situace v centru se nás nikdo neptal a nebýt občanů, přítomných na zastupitelstvu, asi by to hlasy koalice prošlo. O návrhu, který nakonec neprošel, rozhodli přitom 4 (slovy čtyři) lidé v radě města.

Dalším důležitým faktem, který na zasedání zastupitelstva vyšel najevo, je cena pozemků na Předlískách navrhovaných k prodeji. Koalice navrhovala cenu 350,-Kč za m2, přičemž občanům se zasíťované pozemky prodávají za 650,-Kč. Proč tomu tak bylo, se můžeme všichni jenom dohadovat. Pan starosta se na dotaz našeho zastupitele Ing. Hoška v tomto směru vyjádřil tak, že „jeho mluva obsahuje zavádějící pojmy“. Úsudek zda je to k pousmání, či k zaplakání, necháme na laskavém čtenáři.

V Jemnici do dnešního dne existuje také mnoho nevábných „zákoutí“, které jsou v tristním stavu. V nejbližší době plánujeme na našich stránkách a na Facebooku vytvořit tzv. „Jemnický pranýř“, na kterém budou fotografie těchto zákoutí zveřejněna včetně komentářů k nim. Budou tam rovněž zveřejněny i další skutečnosti, které se nám nelíbí. A budou tam viset do doby, než s tím „odpovědná místa“ něco neudělají. Vyzýváme všechny občany, aby na našem pranýři zveřejňovali skutečnosti, se kterými nejsou spokojeni. Abychom však radnici jenom nekritizovali – kvitujeme s povděkem, že radnice vzala do úvahy naše připomínky, takže letošní jarní úklid komunikací proběhl včas a lidé se tak nemuseli potýkat se všudy přítomným prachem.

Na závěr nám, vážení spoluobčané, dovolte otázku. Jak dlouho bude ještě koalici trvat, než pochopí, že se podobné závažné problémy nedají řešit oným mnichovanským způsobem „o nás, bez nás“?, ale pouze na základě širokého konsensu všech zainteresovaných. My bychom byli rádi, aby to bylo co nejdříve.

Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.