Menu

Vyhledávání

Kategorie: Články SNK

Článek do JL 10/2016

SNK V JEMNICI INFORMUJE:

 

Vážení spoluobčané v Jemnici, Louce a Panenské,

 

dovolte nám, abychom vás seznámili s činností členů našeho sdružení během posledních měsíců.

Radě města předložilo naše sdružení nabídku spolupráce při přípravě, zajištění podkladů a ostatních náležitostí pro výstavbu workoutového hřiště na pozemku města, které navrhuje městu zrealizovat za pomoci dotačního titulu Nadace ČEZ. Jedná se v podstatě o venkovní posilovnu, která by měla sloužit široké veřejnosti. Ze zápisu rady města je zřejmé, že se jím rada zabývala.

Naopak, náš návrh radě města z poloviny měsíce dubna, týkající se potřeby změny pravidel pro vydávání měsíčníku Jemnické listy, zůstal kromě osobních názorů dvou členů rady zaslaných e-mailem (mimochodem velmi negativních až urážlivých), bez povšimnutí. Do dnešního dne jsme bohužel nedostali oficiální odpověď. To znamená, vážení spoluobčané, že když zašlete radě města nějaký svůj podnět, dotaz či připomínku, tak se vedení města vůbec nezabývá tím, že by vám měli odpovědět, jaké usnesení rada přijala. A co je velmi politováníhodné, rada se nezabývá ani návrhy zastupitelů. Zdá se vám to v dnešní době vůbec možné?

Abychom však neodbočili od tématu. S členy spolku Jamník jsme se dohodli na spolupráci při zpřístupňování historických štol za městem, kde by naši členové po skupinkách pomáhali s těžbou zeminy a jejím průzkumem.

Členové SNK v Jemnici se dále dohodli na konání druhého ročníku zabíjačkových hodů, které proběhne v druhé polovině měsíce listopadu.

Novinkou našeho sdružení bude uspořádání prvního ročníku plesu SNK v Jemnici, který se bude konat 14. ledna 2017 v restauraci Na Podolí.

Do budoucna se chceme zaměřit mimo jiné na jemnický zámek a jeho budoucnost. Ze společenských akcí pak na konání koncertu sopránové zpěvačky s klavírním doprovodem a na ochutnávku jakostních vín.

Na závěr bychom vás chtěli ujistit, že nadále chceme veřejně prosazovat názory a zájmy našich voličů a hlavně náš volební program, kterým jsme se vám zavázali.

 

Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.