Menu

Vyhledávání

Kategorie: Články SNK

Článek č.2 do JL 5/2016

Vážení spoluobčané v Jemnici,

možná si někteří z Vás vzpomenou na článek, který o dění na jemnické radnici vyšel v Třebíčském deníku v říjnu loňského roku. V tomto periodiku zaznělo ve vztahu k článku našeho zastupitele Ing. Hoška ze strany pana starosty - „Na to, abychom si vyměňovali názory přes Jemnické listy, nepřistoupím" a pan místostarosta poznamenal - „Možná tím pan Hošek reagoval na mnoho našich předchozích článků, ale je potřeba si říct, že si raději půjdeme sednout na pivo nebo se pobavíme na radnici, ale nebudeme si věci vyjasňovat v Jemnických listech."

V pravidlech pro vydávání Jemnických listů se píše: „Jemnické listy (JL) jsou informační tiskovinou vydávanou městem Jemnice. Slouží k širší a podrobnější informovanosti občanů, zejména o dění ve městě Jemnice, důležitých sděleních MěÚ v oblasti samosprávné i přenesené působnosti, o kultuře, společenských akcích, sportu, významných událostech v regionu atd. Současně jsou otevřenou demokratickou platformou pro uplatňování dotazů a názorů občanů.“

Když vezmeme v úvahu vše výše uvedené, tak si musíme položit otázku (tak, jako si ji ve svém článku, kritizujícím redakční radu položil náš člen Ing. Tesař) – K čemu tedy Jemnické listy vlastně jsou? Jedna část „vládní koalice“ na jejich stránkách odmítá diskutovat, druhá část chce věci řešit „u piva“. Problémem je, že první část ve skutečnosti s námi odmítá diskutovat vůbec a druhá část nás na pivo ani na radnici nepozvala. Společným jmenovatelem obou částí je podle našeho názoru neochota jít do veřejného střetu názorů a strach z možných následků. Zřejmě největším problémem je však pro koalici neochota řešit věci v otevřené, transparentní diskusi.

Dosavadní „koncepce“ Jemnických listů podle našeho názoru neposkytuje prostor pro takovou diskusi. Toto periodikum by nemělo být sterilním listem, který bude sloužit hlavně k prosazování názorů a „budovatelských“ a jiných úspěchů vládnoucí koalice, ale mělo by být především místem, kde se budou názory na problémy, týkající se občanů skutečně střetávat. Zejména politické strany a hnutí zastoupené v zastupitelstvu by měly zveřejňovat své názory na řešení problémů veřejného života tak, aby občané věděli „s kým mají tu čest“. Nepříjemné střety jsou totiž velmi potřebné pro rozvoj města, pro uplatnění názorů všech, komu na městě záleží bez ohledu na to, kdo právě městu „vládne“. Domníváme se totiž, že bez toho nelze zajistit skutečný rozvoj města ani zapojení široké veřejnosti do dění ve městě.

Ubezpečujeme všechny, že k takové veřejné diskusi jsme připraveni. Očekáváme, že se této diskuse zúčastní všechny strany a hnutí, zastoupené v zastupitelstvu, ale rovněž občané, kterým stav města není lhostejný. Pokud chceme spravovat věci veřejné v našem městě řádně, jiné cesty není. Proto jsme připravili a radě města předložili novou koncepci Jemnických listů ve formě návrhu nových pravidel pro jejich vydávání. Při její přípravě jsme dále vycházeli z toho, že tento měsíčník by měl být pro čtenáře atraktivnější, že je třeba rozšířit počet členů redakční rady a zajistit kvalitnější korekturu jednotlivých článků. Tuto koncepci najdete v dalším příspěvku.

Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.