Menu

Vyhledávání

Kategorie: Články SNK

Bilance aneb hry s nulovým součtem

Vážení spoluobčané, když mě v roce 2014 oslovilo Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici (dále jen „SNK“) zda bych se nechtěl zapojit do veřejné činnosti, tak jsem chvíli váhal. Každý, kdo mě zná, ví, že mi vždy velmi záleželo na pořádku a na tom, v jakém prostředí žiju (konec konců jsem už několikrát v minulosti pozametal celou ulici před svým domem včetně vozovky, když to nikdo jiný nechtěl udělat). Na svých častých cestách po celé republice jsem viděl spoustu úpravných městeček i obcí působících jako pohlazení duše. Každý určitě ví, že pěknou obec, či město nelze vybudovat bez dobře fungující správy veřejných záležitostí. To bylo pro mne rozhodující argumentem pro to, abych začal ve sdružení pracovat. Chtěl jsem svými zkušenostmi přispět k tomu, aby se prostředí v našem městě postupně zlepšovalo. Jistě jste v Jemnických listech za poslední dva roky četli několik článků SNK. Poctivě přiznávám, že jejich duchovním otcem jsem já. Je ovšem nutno také říct, že jsou skutečně kolektivní, protože jejich konečnou podobu jsme schvalovali kolektivně. Také je nutno zdůraznit, že nás přitom nevedla snaha někoho dehonestovat, či urážet, ale snaha zlepšit fungování správy veřejných záležitostí v našem městě.

Do voleb před více než dvěma lety jsme šli s určitým závazkem vůči vám – voličům. V době, kdy je za námi zhruba polovina volebního období by asi bylo vhodné bilancovat výsledky našeho snažení. Popravdě řečeno – není to bůhvíco. Otázka, která jistě každého napadne, zní: Proč tomu tak je? Domnívám se, že příčinou tohoto stavu je skutečnost, že koalice na radnici s námi hraje hry s nulovým součtem. Tento pojem je z teorie her a znamená, že při hře s nulovým součtem je vždy zisk jednoho hráče kompenzován ztrátou druhého hráče. Součet zisků a ztrát dává nulu. Matematicky vyjádřeno: +1-1=0. Jak to vypadalo v praxi při naší snaze o naplňování volebního programu? Uvedu pár hlavních příkladů:

Po volbách jsme chtěli zastoupení v radě. Měli jsme přitom jednoznačnou motivaci – spolupracovat za účelem rozvoje města. Výsledek? Zastoupení jsme nedostali, i když za námi stálo 20% voličů. Přitom – když jsme byli v koalici my, opozice místa v radě měla.

Vyvinuli jsme úsilí o aktualizaci zastaralého Strategického plánu rozvoje města (na 10 – 15 let), který by se pravidelně kontroloval a vyhodnocoval. Výsledek? Byl přijat střednědobý plán na tři roky, o jehož plnění nikdo nic neví.

Navrhli jsme (již v dubnu!!!) změny pravidel pro vydávání Jemnických listů (návrh je zveřejněn na našich webových stránkách). Výsledek? Změny nebyly přijaty, aniž by nám bylo řečeno proč a koalice skrz radu města přijala v září sobě vyhovující pravidla. Žádnou odpověď typu – rada projednala váš návrh, který nebyl přijat z těchto a těchto důvodů, jsme neobdrželi. Jenom pro ilustraci – pan místostarosta se obtěžoval odpovědět na náš návrh mj. slovy „… jako vtípek dobrý …“ Jsme jim zřejmě k smíchu. Dá se to hodnotit jinak, než jako necivilizované jednání?

Těchto her se odehrálo víc a jsou popsány v některých našich minulých článcích (prodej bytů, pozemků, doprava v centru města atd.). Odehrávaly se duchu hesla: „Čí je moc, toho je i právo“. Neboli – my jsme koalice a budeme si dělat, co chceme. Chtěl bych se však pozastavit u posledního případu pravidel pro Jemnické listy. Vypadá to v této chvíli tak, že je to poslední a konečná hra s nulovým součtem, protože se koalice rozhodla nám definitivně zavřít ústa a zlikvidovat kritické hlasy ke své činnosti. Příspěvek našeho člena pana Luboše Tesaře na toto téma nebyl v Jemnických listech zveřejněn. Můžete si ho přečíst pouze na naší vývěsce a na našich webových stránkách. Leckterá ustanovení nových pravidel jsou velmi těžko uvěřitelná. Je normální, že redakční rada nemusí zdůvodňovat neuveřejnění příspěvků, které občané zasílají? Dá se na jedné straně pochopit pravidlo, které říká, že redakční rady je nezávislá na politických organizacích a zodpovídá se přitom radě města? Tam nesedí politici? A dále – rozumí někdo tomu, že v Jemnických listech nemají být příspěvky politických stran, přičemž se vesele zveřejňují příspěvky pánů starosty a místostarosty? Oni nejsou politikové a nereprezentují své politické strany, či hnutí? Tento poslední případ je obzvlášť křiklavý. Jste, vážení spoluobčané, každý měsíc panem místostarostou masírování jeho pseudo úspěchy (včetně jeho fotografie) koalice a opozice přitom nemá mít v tomto periodiku žádný prostor. Jinými slovy řečeno, jsou to nerovné podmínky pro politickou soutěž.

Dalo by se říct, že celé je to nespravedlivé. Když si moji synové v minulosti stěžovali, že je něco nespravedlivé, tak jsem je poučoval, že svět není spravedlivý z principu a že spravedlnosti se jim dostane málo. Také jsem jim však vštepoval, že sami se spravedlivě chovat mají a pokud na nespravedlnost narazí, mají s ní bojovat a bránit se. My si nestěžujeme ani nefňukáme. My konstatujeme fakta a budeme pečlivě zvažovat, jak bránit zájmy voličů, kteří nám v minulých volbách dali svůj hlas.

Rozhodně nechceme hrát s koalicí hry s nulovým součtem, protože nula ve výsledku těchto her jde zejména na konto občanů našeho města. My rozhodně netvrdíme, že všechno, co koalice dělá je špatně. Jistě je však mnoho věcí, které lze dělat jinak, nebo mnoho věcí, které lze zlepšit zejména ve vztahu k větší otevřenosti a lepší informovanosti občanů. Ve strategickém plánu se například píše o velkém zájmu občanů o stavební parcely na Předlískách. Jak se však parcely prodávaly? To nikdo neví. Proč to nešlo realizovat tak, jako v Dačicích? Tam byly veřejně vyhlášeny nejenom pravidla prodeje, ale i pravidla výstavby. Ví někdo, jak a hlavně kdy se budou prodávat další pozemky v této lokalitě? Nebo budou muset občané přijít na radnici žmoulajíc v rukách čepici a poníženě suplikovat? Nemluvě už o vzhledu, či atraktivitě města (např. parková zeď). Vztah radnice v Dačicích ke svým občanům dokumentuje fakt, že tam bude na základě petice občanů vyhlášeno místní referendum o přemístění památníku obětí války. Jaký to kontrast oproti řešení dopravní situace v našem centru, kde se občanů nikdo na nic neptal.

V převážné většině obcí a měst to funguje tak, že po ukončení „volebního karnevalu“ si zastupitelé sednou, dohodnou se a začnu společně budovat obec, či město. V Jemnici to takto nefunguje, vrtá mi to hlavou a musím se přiznat, že jsem z toho trochu smutný. Chuti do práce v zájmu našich voličů mi to však neubírá.

 

 

Ing. Vincent Strebeľ

člen SNK v Jemnici

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.